Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH VINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30559 văn bản

1

Nghị định 63-CP năm 1995 về việc chia huyện vĩnh lạc, thanh hoà thuộc tỉnh Vĩnh Phú

63-CP,Nghị định 63-CP 1995,Chính phủ,Chia huyện,Chia tách huyện,Huyện Thanh Hòa,Huyện Vĩnh Lạc,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 63-CP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Quyết định 2046/QĐ-UB năm 1996 Quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển công chức khu vực hành chính - sự nghiệp do tỉnh Vĩnh Phú ban hành

2046/QD-UB,Quyết định 2046 1996,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2046/QĐ-UB Việt Trì, ngày 08 tháng 10 năm 1996

Ban hành: 08/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

3

Quyết định 1022/QĐ-UB năm 1995 về quản lý và sử dụng đất để sản xuất gạch ngói và các sản phẩm đất nung khác do tỉnh Vĩnh Phú ban hành

1022/QD-UB,Quyết định 1022,Tỉnh Vĩnh Phú,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 1022 /QĐ-UB Việt Trì, ngày 15 tháng 6 năm

Ban hành: 15/06/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

4

Quyết định 402/QĐ-UB năm 1992 về Quy định tạm thời phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ khu vực chính quyền Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú ban hành

402/QD-UB,Quyết định 402 1992,Tỉnh Vĩnh Phú,Phân cấp quản lý,Cán bộ khu vực chính quyền Nhà nước ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 402/QĐ-UB Vĩnh

Ban hành: 06/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

5

Quyết định 125/HĐBT năm 1986 về việc chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

125/HDBT, Quyết định 125, Hội đồng Bộ trưởng, Chia xã, Tỉnh Vĩnh Phú, Thành phố Việt Trì, Xã Trưng Vương, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125/HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 11/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

6

Quyết định 91-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Thọ Văn thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

91-HDBT, Quyết định 91-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thành lập xã, Xã Thọ Văn, Huyện Tam Thanh, Tỉnh Vĩnh Phú, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 30/03/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Quyết định 159/QĐ-UB năm 1994 về giao đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thi hành Nghị định 64-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú ban hành

159/QD-UB,Quyết định 159 1994,Tỉnh Vĩnh Phú,Sản xuất nông nghiệp,Giao đất cho hộ gia đình cá nhân,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

8

Quyết định 6-VH/QĐ năm 1984 về việc liệt hạng 5 di tích lịch sử văn hoá thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Bộ trưởng Bộ văn hoá ban hành

6-VH/QD,Quyết định 6-VH 1984,Bộ Văn hoá,Di tích lịch sử-văn hóa,Tỉnh Vĩnh Phú,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-VH/QĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ VĂN HOÁ SỐ

Ban hành: 15/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

9

Quyết định 10-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã, phường thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

10-HDBT, Quyết định 10-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Phân vạch địa giới xã, Phân vạch địa giới phường, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Vĩnh Phú, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1984

Ban hành: 13/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

10

Quyết Định 97-CP năm 1976 Về việc chuyển thị xã Phúc-Yên, tỉnh Vĩnh-phú thành thị trấn Phúc-yên trực thuộc huyện Yên-lãng, tỉnh Vĩnh-phú do Hội Đồng Chính phủ ban hành

97-CP, Quyết định 97-CP, Hội đồng Chính phủ, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phú, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 97-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 1976 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN THỊ XÃ PHÚC-YÊN, TỈNH

Ban hành: 26/06/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

11

Quyết định 71-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP, Quyết định 71-CP, Hội đồng Chính phủ, Điều chỉnh địa giới huyện, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phú, Huyện Vĩnh Lạc, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 71-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

12

Quyết định 59-CP năm 1980 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Phong Châu thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

59-CP,Quyết định 59-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thành lập huyện,Huyện Phong Châu,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59

Ban hành: 26/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

13

Quyết định 178-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Vĩnh Phú,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 178-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1977

Ban hành: 05/07/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

14

Quyết định 134-BT năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc thành phố Việt Trì, huyện Tam Nông, tỉnh Vĩnh Phú do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

134-BT, Quyết định 134-BT, Phủ Thủ tướng, Điều chỉnh địa giới xã, Điều chỉnh địa giới, Thành phố Việt Trì, Huyện Tam Nông, Tỉnh Vĩnh Phú, Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 134-BT

Ban hành: 27/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

15

Quyết định 377-CP năm 1980 sửa đổi đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú : chia huyện Sông Thao và huyện Sông Lô, mỗi huyện thành hai ; điều chỉnh địa giới huyện Phong Châu do Hội đồng Chính phủ ban hành

377-CP, Quyết định 377-CP, Hội đồng Chính phủ, Sửa đổi đơn vị hành chính, Đơn vị hành chính huyện, Tỉnh Vĩnh Phú, Chia huyện, Huyện Sông Thao, Huyện Sông Lô, Điều chỉnh địa giới huyện, Huyện Phong Châu, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/12/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

16

Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2019 về tán thành Đề án thành lập các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TÁN THÀNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VĨNH TÂN, PHÚ CHÁNH, TÂN VĨNH HIỆP, HỘI NGHĨA THUỘC THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

17

Quyết định 826/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ VĨNH YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

18

Quyết định 720/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

2019   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN VĨNH TƯỜNG - TỈNH VĨNH PHÚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

19

Quyết định 344/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

344/QD-UBND,Quyết định 344 2019,Tỉnh Vĩnh Long,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:344/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 12 tháng 02

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

20

Quyết định 2176/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 THÀNH PHỐ VĨNH YÊN - TỈNH VĨNH PHÚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230