Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH TUYEN QUANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 42514 văn bản

1

Kế hoạch 52/KH-UBND về kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021

52/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang,Kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang 2021,Hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

2

Kế hoạch 39/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

39/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Năm An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang,Năm An toàn giao thông Tuyên Quang 2021,Quy định năm An toàn giao thông 2021,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

3

Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2021

03/CTr-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Xúc tiến đầu tư năm 2021,Xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CTr-UBND

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

4

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021

136/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang,Cải cách hành chính năm 2021,Cải cách hành chính Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

5

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Mật độ chăn nuôi của tỉnh Tuyên Quang,Quy định về mật độ chăn nuôi,Quy định mật độ chăn nuôi Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

6

Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020

06/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

7

Chương trình 03/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2020

03/CTr-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CTr-UBND Tuyên Quang, ngày 12 tháng 3 năm 2020 CHƯƠNG TRÌNH

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

8

Kế hoạch 03/KH-UBND về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2020

03/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

9

Chương trình 01/CTr-UBND về hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2020

01/CTr-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CTr-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

10

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020

133/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 133/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

11

Quyết định 72/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

72/QD-UBND,Quyết định 72 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Tuyên Quang Tuyên Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

12

Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

124/QD-UBND,Quyết định 124 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thành phố Tuyên Quang,Phân loại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang,Phân loại đơn vị hành chính thành phố Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 20/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

13

Kế hoạch 102/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021

102/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Tuyên Quang,Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

14

Quyết định 337/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021

337/QD-UBND,Quyết định 337 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang,Phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang 2021,Kế hoạch phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

15

Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

336/QD-UBND,Quyết định 336 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Đề án thu hút đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Thu hút đầu tư tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 2025,Đề án thu hút đầu tư giai đoạn 2021 2025,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

16

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

06/2021/QD-UBND,Quyết định 06 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước Tuyên Quang,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Tuyên Quang,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

17

Kế hoạch 84/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

84/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện phòng chống mua bán người tỉnh Tuyên Quang,Chương trình phòng chống mua bán người Tuyên Quang,Phòng chống mua bán người tỉnh Tuyên Quang 2021,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

18

Kế hoạch 81/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang

81/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Tuyên Quang 2021,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

19

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ 12 quyết định của Ủy ban tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang,Bãi bỏ quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

20

Kế hoạch 56/KH-UBND thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

56/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Chương trình giảm nghèo,Chương trình giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang,Chương trình giảm nghèo năm 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106