Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH THUAN HAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55271 văn bản

1

Quyết định 140-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thuận hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 140-HĐBT Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 140-HĐBT NGÀY 28-11-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 28/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 73-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA CÁC HUYỆN BẮC BÌNH VÀ HÀM THUẬN NAM THUỘC TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 - 12 - 1980; Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 - 7 - 1981; Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính

Ban hành: 20/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Quyết định 329-CP năm 1977 về việc phân vạch địa giới huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 329-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

Ban hành: 15/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

4

Quyết định 204-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981; Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban tổ chức của Chính phủ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1.-

Ban hành: 30/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

5

Quyết định 104-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ; Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện An Sơn, Ninh Hải, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận, Bắc Bình và thị

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

6

Quyết định 124-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ; Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải như sau

Ban hành: 27/04/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

7

Quyết định 45-HĐBT năm 1981 về việc chia hai huyện An Sơn và Ninh Hải thành thị xã Phan Rang-Tháp Chàm và các huyện Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CÁC HUYỆN NINH SƠN, NINH HẢI, NINH PHƯỚC THUỘC TỈNH THUẬN HẢI HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981; Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải và Ban tổ chức của Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Phê chuẩn việc chia hai

Ban hành: 01/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

8

Thông tư 21/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu vực vịnh Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

TỈNH BÌNH THUẬN, VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH THUẬN - NINH THUẬN TẠI KHU VỰC VĨNH TÂN - CÀ NÁ VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI BÌNH THUẬN Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

9

Thông báo 69/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, Lào đến năm 2020

hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về điều chỉnh thỏa thuận về chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào tại hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đến năm 2020, ký tại

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

10

Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 397/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 12 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

11

Kế hoạch 36/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

12

Kế hoạch 3725/KH-UBND năm 2018 về Dinh dưỡng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

lương thực tại 4 xã: Phước Chính, Phước Thành - huyện Bác Ái; Bắc Sơn, Công Hải - huyện Thuận Bắc. - Mô hình quản lý lồng ghép suy dinh dưỡng cấp tính nặng (IMAM) tại 9 xã của huyện Bác Ái. - Thực hành mới về chăm sóc bà mẹ và sơ sinh thiết yếu, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ đã được thực hành tốt tại khoa Sản, khoa Nhi của bệnh viện

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2018

13

Kế hoạch 1603/KH-UBND ứng phó hạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

người dân trong mùa khô hạn năm 2018 ảnh hưởng đến đời sống của người dân phải chở nước sinh hoạt phục vụ cho người dân. + Cơ quan thực hiện từng địa bàn: Giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách địa bàn huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái; Công an tỉnh phụ trách địa bàn huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam; + Cơ quan phối cung cấp nguồn

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

14

Quyết định 632/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 632/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 08 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ

Ban hành: 08/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

15

Quyết định 552/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 552/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 01 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

16

Nghị quyết 61/2018/NQ-HĐND về đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2018/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 20 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, CÔNG VIÊN

Ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

17

Quyết định 114/2017/QĐ-UBND về bảng điểm Khối thi đua thuộc tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 114/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 01 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG ĐIỂM

Ban hành: 01/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2017

18

Quyết định 2897/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính Phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

19

Nghị quyết 39/2017/NQ-HĐND về phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2017/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

20

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về tập đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

loại công tác dịch vụ công ích có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,135 so với tiền lương trong đơn giá. Đơn giá nhân công trong bộ đơn giá áp dụng đối với các công trình trên địa bàn Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.228.109