Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH SONG BE "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16557 văn bản

1

Quyết định 51/QĐ-UB năm 1991 về Quy định Bảo vệ đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé ban hành

51/QD-UB,Quyết định 51 1991,Tỉnh Sông Bé,Bảo vệ đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÔNG BÉ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/QĐ-UB Sông , ngày 11 tháng 02 năm 1991

Ban hành: 11/02/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2012

2

Quyết định 243-CT năm 1991 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Đức Liễu tỉnh Sông Bé do Chủ tịch bộ trưởng ban hành

243-CT,Quyết định 243-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Dự án đầu tư xây dựng,Tỉnh Sông Bé,Vùng kinh tế mới Đức Liễu,Xây dựng - Đô thị CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 243-CT Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 06/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

3

Quyết định 168-HĐBT năm 1988 về việc công nhận trường Cao đẳng sư phạm các tỉnh Sông bé, Long an, Tây ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HDBT,Quyết định 168-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Sông Bé,Tỉnh Long An,Tỉnh Tây Ninh,Công nhận,Trường cao đẳng sư phạm,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/11/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Quyết định 112-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, huyện thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Quyết định 112-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Địa giới hành chính,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 112-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH LẠI ĐỊA

Ban hành: 04/07/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

5

Quyết định 34-CP năm 1978 về việc thành lập huyện Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

34-CP,Quyết định 34-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành lập huyện,Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 34-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1978

Ban hành: 09/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

6

Quyết định 88-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

88-HDBT,Quyết định 88-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Bến Cát,Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1986 QUYẾT

Ban hành: 17/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Quyết định 40-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Phước Long thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng bộ trưởng ban hành

40-HDBT,Quyết định 40-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Bến Cát,Huyện Phước Long,Tỉnh Sông Bé,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-HĐBT Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

8

Quyết định 271-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

271-HDBT,Quyết định 271-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Tân Uyên,Tỉnh Sông Bé,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

9

Nghị quyết về việc sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đa Houai, tỉnh Lâm Đồng do Quốc hội ban hành

NHẬP XÃ ĐỒNG NAI THUỘC HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH SÔNG BÉ VÀO HUYỆN ĐA HOUAI, TỈNH LÂM ĐỒNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng và sau khi nghiên cứu ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh Sông Bé và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Ban hành: 29/12/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Quyết định 61-HĐBT năm 1981 về việc thành lập một số xã mới thuộc huyện Lộc Ninh và huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

61-HDBT,Quyết định 61-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập xã,Huyện Bình Long,Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 61-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 10/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Quyết định 299-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

299-CP,Quyết định 299-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Huyện Phước Long,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 299 - CP CỦA

Ban hành: 19/09/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

12

Quyết định 55-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

55-CP,Quyết định 55-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 55-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

13

Quyết định 180-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới xã và thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới thuộc các huyện Bến Cát, Tân Uyên và Bình Long, tỉnh Sông Bé do Hội đồng Chính phủ ban hành

180-CP,Quyết định 180-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới xã,Vùng kinh tế mới,Huyện Bến Cát,Huyện Tân Uyên,Huyện Bình Long,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *****

Ban hành: 25/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

14

Quyết định 795/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng , nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021–2025

795/QD-UBND,Quyết định 795 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng Bà Rịa,Khoanh vùng nuôi thủy sản lồng Bà Rịa Vũng Tàu,Nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Bà Rịa Vũng Tàu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

15

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CẦU PHAO DÂN SINH NGANG SÔNG VÀ NHÀ HÀNG NỔI DẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

16

Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2018 về công bố tuyến đường thủy nội địa địa phương: Sông Năng - Hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG SÔNG NĂNG - HỒ BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số: 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Luật số:

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

17

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 - Tuyến đường thủy nội địa địa phương sông Năng - hồ Ba Bể

985/QD-UBND,Quyết định 985 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông Bắc Kạn,Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông,Tuyến đường thủy nội địa sông Năng hồ Ba Bể,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

18

Quyết định 213/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về quản lý nhà hàng nổi dạng kinh doanh dịch vụ ăn uống và cầu phao dân sinh ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NỔI DẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ CẦU PHAO DÂN SINH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2015

19

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé do tỉnh Bình Phước ban hành

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

20

Thông tư 01/2018/TT-BTNMT về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 01/2018/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC SÓNG VÀ DÒNG CHẢY BỀ MẶT BIỂN BẰNG RADAR Căn cứ Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225