Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31886 văn bản

1

Chương trình 01/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2020

01/CTr-UBND,Tỉnh Sơn La,Quy định xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La,Quy định xúc tiến đầu tư năm 2020,Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2020,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

2

Kế hoạch 18/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

18/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/KH-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

3

Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2019 về khuyến nông cấp tỉnh Sơn La năm 2020

242/KH-UBND,Tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 242/KH-UBND Sơn La, ngày 16 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG CẤP

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

4

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La năm 2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn la ban hành

146/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/KH-UBND Sơn La, ngày 18 tháng 6 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

5

Quyết định 103/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

103/QD-UBND,Quyết định 103 2021,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính Sơn La năm 2021,Kiểm tra công tác cải cách hành chính Sơn La năm 2021,Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

6

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

47/2020/QD-UBND,Quyết định 47 2020,Tỉnh Sơn La,Giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Sơn La,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

7

Nghị quyết 246/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

246/NQ-HDND,Nghị quyết 246 2020,Tỉnh Sơn La,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Sơn La,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La,Biên chế công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

8

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

17/CT-UBND,Chỉ thị 17 2020,Tỉnh Sơn La,Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Sơn La,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

9

Nghị quyết 243/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2021

243/NQ-HDND,Nghị quyết 243 2020,Tỉnh Sơn La,Dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La,Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021,Dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

10

Nghị quyết 240/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

240/NQ-HDND,Nghị quyết 240 2020,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Sơn La,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Sơn La 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

11

Nghị quyết 239/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

239/NQ-HDND,Nghị quyết 239 2020,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

12

Nghị quyết 242/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

242/NQ-HDND,Nghị quyết 242 2020,Tỉnh Sơn La,Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương,Tổng quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Sơn La,Tổng quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

13

Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

215/NQ-HDND,Nghị quyết 215 2020,Tỉnh Sơn La,Dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Sơn La 2021,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công Sơn La,Kế hoạch đầu tư công của tỉnh Sơn La 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

14

Nghị quyết 139/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết sang năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

139/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 139 2020,Tỉnh Sơn La,Sơn La kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết,Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết sang 2021,Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

15

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản Quy phạm tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Sơn La,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

16

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Sơn La

36/2020/QD-UBND,Quyết định 36 2020,Tỉnh Sơn La,Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ,Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ,Quản lý công trình ghi công liệt sĩ Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

17

Nghị quyết 136/2020/NQ-HĐND về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La

136/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 136 2020,Tỉnh Sơn La,Hỗ trợ đối với huấn luyện viên thể thao Sơn La,Hỗ trợ đối với vận động viên thể thao Sơn La,Hỗ trợ huấn luyện viên vận động viên thể thao Sơn La,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

18

Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La

1102/QD-UBND,Quyết định 1102 2018,Tỉnh Sơn La,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1102/QĐ-UBND Sơn La, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

19

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2005/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Sơn La,Sơn La bãi bỏ Quyết định 47/2005/QĐ-UB,Quy hoạch khu tái định cư dự án thủy điện Sơn La,Bãi bỏ Quyết định tái định cư dự án thủy điện Sơn La,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

20

Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

1389/QD-UBND,Quyết định 1389 2020,Tỉnh Sơn La,Quỹ bảo vệ môi trường Sơn La,Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường,Nguồn vốn tổ chức Quỹ Bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188