Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH QUANG NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28833 văn bản

1

Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh

2160/QD-UBND,Quyết định 2160 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Điều lệ Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch,Phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch Quảng Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

2

Kế hoạch 27/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ,Phát triển doanh nghiệp năm 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Quảng

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

3

Kế hoạch 43/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

43/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

4

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Hoạt động xe trung chuyển hành khách Quảng Ninh,Quản lý hoạt động của xe trung chuyển hành khách,Hoạt động của xe trung chuyển hành khách 2021,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

5

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

02/2021/QD-UBND,Quyết định 02 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Quảng Ninh,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

6

Nghị quyết 316/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021

316/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 316 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2021,Hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh 2021,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

7

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 38/2020/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Đính chính Quyết định 38/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh,Đính chính Quyết định bổ sung 04/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

8

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2018 triển khai Luật Cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

170/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

9

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý về giá tỉnh Quảng Ninh,Quy định quản lý Nhà nước về giá,Quản lý Nhà nước về giá Quảng Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

10

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Đơn giá ngày công công trình lâm sinh,Phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh,Quảng Ninh phê duyệt đơn giá công trình lâm sinh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

11

Quyết định 3691/QĐ-SXD năm 2020 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3691/QD-SXD,Quyết định 3691 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố đơn giá nhân công xây dựng,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Ninh,Công bố đơn giá nhân công xây dựng Quảng Ninh,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

12

Quyết định 1645/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

1645/QD-UBND,Quyết định 1645 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Yên Quảng Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Yên,Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

13

Quyết định 31A/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

31A/2020/QD-UBND,Quyết định 31A 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quy chế tổ chức Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh,Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh,Quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

14

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quy định chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ninh,Quy định phòng cháy rừng Quảng Ninh,Quy định phòng cháy chữa cháy rừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

15

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Ninh,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

16

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

137/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Hoạt động xây dựng tỉnh Quảng Ninh,Công tác quản lý thuế trong hoạt động xây dựng,Tăng cường quản lý thuế trong hoạt động xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

17

Quyết định 2476/QĐ-UBND năm 2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

2476/QD-UBND,Quyết định 2476 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Quảng Ninh,Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường Quảng Ninh,Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

18

Quyết định 2434/QĐ-UBND năm 2020 về bộ đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh

2434/QD-UBND,Quyết định 2434 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ đơn giá lập báo cáo hiện trạng môi trường,Giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường,Bộ đơn giá sản phẩm lập báo cáo môi trường Quảng Ninh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

19

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

116/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh,Phát triển thương mại điện tử Quảng Ninh 2021 2025,Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

20

Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

113/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ quy tắc ứng xử tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử,Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188