Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH QUANG NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29649 văn bản

1

Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh

2160/QD-UBND,Quyết định 2160 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Điều lệ Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch,Phê duyệt Điều lệ Hội Tim mạch Quảng Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

2

Kế hoạch 27/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ,Phát triển doanh nghiệp năm 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Quảng

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

3

Kế hoạch 43/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

43/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

4

Kế hoạch 58/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

58/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

5

Kế hoạch 47/KH-UBND về công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

47/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Công tác phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Ninh,Phòng chống tội phạm tỉnh Quảng Ninh năm 2021,Công tác phòng chống tội phạm Quảng Ninh 2021,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

6

Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

34/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh,Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

7

Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

27/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội,Công tác phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh,Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

8

Quyết định 265/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Quảng Ninh năm 2021

265/QD-UBND,Quyết định 265 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Quảng Ninh,Thực hành tiết kiệm tỉnh Quảng Ninh năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

9

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Hoạt động xe trung chuyển hành khách Quảng Ninh,Quản lý hoạt động của xe trung chuyển hành khách,Hoạt động của xe trung chuyển hành khách 2021,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

10

Kế hoạch 13/KH-UBND về năm an toàn giao thông năm 2021 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

13/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Năm an toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh,Năm an toàn giao thông 2021,Năm an toàn giao thông Quảng Ninh 2021,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

11

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

02/2021/QD-UBND,Quyết định 02 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Quảng Ninh,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

12

Quyết định 4819/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

4819/QD-UBND,Quyết định 4819 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt Đề án Phát triển quan hệ lao động,Đề án Phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh,Phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh 2021 2025,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

13

Quyết định 4755/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021

4755/QD-UBND,Quyết định 4755 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021,Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh,Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

14

Quyết định 4618/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án khung bảo tồn nguồn gen tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

4618/QD-UBND,Quyết định 4618 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Phê duyệt Đề án khung bảo tồn nguồn gen,Đề án khung bảo tồn nguồn gen Quảng Ninh,Đề án khung bảo tồn nguồn gen 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

15

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2018 triển khai Luật Cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

170/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

16

Nghị quyết 316/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021

316/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 316 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2021,Hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh 2021,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

17

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về đính chính Quyết định 38/2020/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Đính chính Quyết định 38/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh,Đính chính Quyết định bổ sung 04/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

18

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý về giá tỉnh Quảng Ninh,Quy định quản lý Nhà nước về giá,Quản lý Nhà nước về giá Quảng Ninh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

19

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Đơn giá ngày công công trình lâm sinh,Phê duyệt đơn giá ngày công công trình lâm sinh,Quảng Ninh phê duyệt đơn giá công trình lâm sinh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

20

Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025

204/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 2025,Phát triển kinh tế tập thể Quảng Ninh,Phát triển kinh tế tập thể,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209