Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH QUANG NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 27342 văn bản

1

Kế hoạch 27/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2020

27/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ,Phát triển doanh nghiệp năm 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/KH-UBND Quảng

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

2

Kế hoạch 43/KH-UBND về năm An toàn giao thông 2019 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

43/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

3

Kế hoạch 170/KH-UBND năm 2018 triển khai Luật Cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

170/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

4

Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020

256/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 256 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch,Hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

5

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Triển khai Quy định công tác thi đua khen thưởng,Quy định công tác thi đua khen thưởng Quảng Ninh,Thực hiện Công tác thi đua khen thưởng 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

6

Nghị quyết 235/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh

235/NQ-HDND,Nghị quyết 235 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Sáp nhập thôn bản xã Quảng Đức huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh,Sáp nhập thôn bản huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh,Sáp nhập thôn bản tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

7

Nghị quyết 235/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

235/NQ-HDND,Nghị quyết 235 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Sáp nhập thôn bản thuộc xã Quảng Đức,Sáp nhập 05 thôn bản thuộc xã Quảng Đức,Sáp nhập thôn bản tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

8

Kế hoạch 64/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh năm 2020

64/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững,Thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp Quảng Ninh,Đề án phát triển lâm nghiệp năm 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

9

Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2020 về giải thể và đổi tên thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

249/NQ-HDND,Nghị quyết 249 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Đổi tên thôn khu phố tỉnh Quảng Ninh,Giải thể thôn khu phố tỉnh Quảng Ninh,Giải thể và đổi tên thôn khu phố,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

10

Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh

1058/QD-UBND,Quyết định 1058 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Ban Tiếp công dân Quảng Ninh,Quy chế hoạt động Ban Tiếp công dân,Công tác tiếp công dân xử lý đơn thư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

11

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

08/2020/QD-UBND,Quyết định 08 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh,Vật liệu xây dựng,Quản lý vật liệu ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

12

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND về Quy chế vận hành thí điểm hệ thống phản ánh hiện trường tỉnh Quảng Ninh

07/2020/QD-UBND,Quyết định 07 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

13

Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2020 về Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh

718/QD-UBND,Quyết định 718 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân Quảng Ninh,Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân,Ban hành Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

14

Kế hoạch 39/KH-UBND về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2020 tỉnh Quảng Ninh

39/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP,Xây dựng Kịch bản tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh,Kịch bản tăng trưởng kinh tế GRDP Quảng Ninh,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

15

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý nhà nước đấu giá tài sản,Đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh,Quản lý đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

16

Kế hoạch 33/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

33/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh ,Phòng chống tệ nạn xã hội,Phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

17

Kế hoạch 29/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

29/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Công tác phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh,Công tác phòng chống tham nhũng năm 2020,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

18

Kế hoạch 24/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

24/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Bảo đảm an toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm Quảng Ninh,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

19

Quyết định 4988/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch cấp nước an toàn tỉnh Quảng Ninh

4988/QD-UBND,Quyết định 4988 2017,Tỉnh Quảng Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4988/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2018

20

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

02/2020/QD-UBND,Quyết định 02 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 03

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.140.184