Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH QUANG NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60521 văn bản

1

Quyết định 93/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành

93/QD-UBND,Quyết định 93 2019,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

2

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng đông tỉnh Quảng Nam

19/CT-UBND,Chỉ thị 19 2020,Tỉnh Quảng Nam,Tăng cường quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam,Tăng cường quản lý xây dựng tỉnh Quảng Nam,Tăng cường quản lý đất đai xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

3

Nghị quyết 146/NQ-CP về điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

146/NQ-CP,Nghị quyết 146 2020,Chính phủ,Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam,Vốn viện trợ nước ngoài tỉnh Quảng Nam 2020,Điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài 2020,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

4

Quyết định 2603/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2603/QD-UBND,Quyết định 2603 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phân loại thôn tỉnh Quảng Nam,Phân loại tổ dân phố Quảng Nam,Phân loại thôn tổ dân phố,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

5

Quyết định 2244/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Quảng Nam

2244/QD-UBND,Quyết định 2244 2018,Tỉnh Quảng Nam,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2244/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

6

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2021

24/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Quảng Nam,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát của Hội đồng Quảng Nam,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh 2020,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

7

Quyết định 1992/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

1992/QD-UBND,Quyết định 1992 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Giang Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

8

Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

1740/QD-UBND,Quyết định 1740 2020,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu,Quy chế xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu,Xét tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu Quảng Nam,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

9

Quyết định 1697/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

1697/QD-UBND,Quyết định 1697 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Duy Xuyên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

10

Quyết định 1367/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

1367/QD-UBND,Quyết định 1367 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

11

Quyết định 1624/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

1624/QD-UBND,Quyết định 1624 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Núi Thành Quảng Nam,Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

12

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Quảng Nam,Giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Quy định giá cho thuê nhà ở Quảng Nam,Giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Quảng Nam,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

13

Quyết định 1395/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

1395/QD-UBND,Quyết định 1395 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Hội An,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

14

Quyết định 1335/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

1335/QD-UBND,Quyết định 1335 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Trà My,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

15

Quyết định 1240/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

1240/QD-UBND,Quyết định 1240 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất Hiệp Đức Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

16

Quyết định 1243/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

1243/QD-UBND,Quyết định 1243 2020,Tỉnh Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất Phước Sơn Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

17

Quyết định 1195/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

1195/QD-UBND,Quyết định 1195 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tây Giang Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

18

Quyết định 1090/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

1090/QD-UBND,Quyết định 1090 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất Đại Lộc Quảng Nam,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

19

Quyết định 949/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

949/QD-UBND,Quyết định 949 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Sơn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Quế Sơn,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

20

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

02/2020/QD-UBND,Quyết định 02 2020,Tỉnh Quảng Nam,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Quảng Nam,Quy định cấp giấy phép xây dựng ,Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141