Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH QUANG BINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39280 văn bản

1

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình

35/2019/QD-UBND,Quyết định 35 2019,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2019/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

2

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Bình,Phối hợp quản lý trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng Quảng Bình,Quy chế quản lý trật tự xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

3

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản Ủy ban Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

4

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Quảng Bình,Mật độ chăn nuôi tỉnh Quảng Bình,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Quảng Bình đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

5

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về phát triển, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý và khai thác chợ tỉnh Quảng Bình,Phát triển và khai thác chợ tỉnh Quảng Bình,Phát triển quản lý chợ tỉnh Quảng Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

6

Nghị quyết 66/2020/NQ-HĐND về đặt tên Quảng trường tại trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

66/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 66 2020,Tỉnh Quảng Bình,Đặt tên Quảng trường thành phố Đồng Hới,Quảng trường Hồ Chí Minh Đồng Hới Quảng Bình,Đặt tên Quảng trường tỉnh Quảng Bình,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

7

Quyết định 2199/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2199/QD-UBND,Quyết định 2199 2020,Tỉnh Quảng Bình,Đường mực nước triều cao trung bình Quảng Bình,Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm,Công bố Đường mực nước triều cao trung bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

8

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cáp thông tin treo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Quảng Bình,Cáp thông tin treo tỉnh Quảng Bình,Quản lý cáp thông tin treo,Quy định quản lý cáp thông tin treo,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

9

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa tỉnh Quảng Bình,Công tác quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa,Tăng cường quản lý và giảm thiểu chất thải nhựa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

10

Kế hoạch 1717/KH-UBND năm 2020 về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình năm 2021

1717/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Hoạt động phòng chống HIV/AIDS ,Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình,Phòng chống HIV/AIDS Quảng Bình năm 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

11

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2020,Tỉnh Quảng Bình,Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 2021,Nhiệm vụ trọng tâm năm học tỉnh Quảng Bình,Nhiệm vụ năm học 2020 2021 tỉnh Quảng Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

12

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình,Công tác quản lý đất đai Quảng Bình,Tăng cường công tác quản lý đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

13

Kế hoạch 1484/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 tỉnh Quảng Bình

1484/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh,Chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh Quảng Bình,Chương trình điều chỉnh mức sinh đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

14

Kế hoạch 1440/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành

1440/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Bình 2021,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2020

15

Kế hoạch 1385/KH-UBND năm 2020 về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025

1385/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em ,Phòng chống bạo lực trẻ em Quảng Bình,Phòng chống xâm hại trẻ em 2020 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

16

Kế hoạch 972/KH-UBND năm 2018 về dinh dưỡng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

972/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 972/KH-UBND Quảng Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2018 KẾ

Ban hành: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

17

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Quảng Bình,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh,Chương trình giám sát tỉnh Quảng Bình,Chương trình giám sát năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

18

Quyết định 2205/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh giá tiêm vắc xin dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2205/QD-UBND,Quyết định 2205 2020,Tỉnh Quảng Bình,Giá tiêm vắc xin dịch vụ tỉnh Quảng Bình,Điều chỉnh giá tiêm vắc xin dịch vụ,Điều chỉnh giá tiêm vắc xin Quảng Bình,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

19

Kế hoạch 1050/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1050/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Kiểm tra hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy,Hoạt động hợp pháp liên quan ma túy Quảng Bình,Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy Quảng Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

20

Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Thủy sản tỉnh Quảng Bình

842/QD-UBND,Quyết định 842 2018,Tỉnh Quảng Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 842/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188