Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH PHU THO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44290 văn bản

1

Kế hoạch 1466/KH-UBND năm 2021 về trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

1466/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Trồng cây xanh phân tán tỉnh Phú Thọ,Trồng cây xanh phân tán giai đoạn 2021 2025,Trồng cây xanh phân tán Phú Thọ 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

2

Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, phiên bản 2.0

467/QD-UBND,Quyết định 467 2021,Tỉnh Phú Thọ,Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử Phú Thọ,Kiến trúc Chính quyền điện tử Phú Thọ phiên bản 2.0,Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ 2021,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

3

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Phú Thọ 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

4

Quyết định 3612/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

3612/QD-UBND,Quyết định 3612 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ,Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ 2021 2025,Chương trình khuyến công Phú Thọ 2020,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

5

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Phú Thọ,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Phú Thọ,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Phú Thọ 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

6

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 05 năm Phú Thọ 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

7

Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

21/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2020,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch phát tế xã hội tỉnh Phú Thọ,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

8

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công tỉnh Phú Thọ,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2021,Phân bổ nguồn vốn đầu tư công Phú Thọ 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

9

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn biên chế hành chính năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

19/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phê chuẩn biên chế hành chính tỉnh Phú Thọ 2021,Phê chuẩn biên chế hành chính Phú Thọ,Biên chế hành chính tỉnh Phú Thọ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

10

Kế hoạch 4366/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

4366/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Phòng chống bệnh Dại tỉnh Phú Thọ 2021 2025,Phòng chống bệnh Dại tỉnh Phú Thọ 2020,Kế hoạch Phòng chống bệnh Dại tỉnh Phú Thọ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

11

Quyết định 2503/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch của tỉnh Phú Thọ năm 2021

2503/QD-UBND,Quyết định 2503 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phê duyệt Chương trình khung xúc tiến du lịch,Chương trình khung xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ,Chương trình khung xúc tiến du lịch năm 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

12

Kế hoạch 3636/KH-UBND năm 2020 hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ năm 2021

3636/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Phú Thọ 2021,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

13

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Phú Thọ

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Phú Thọ,Định mức sử dụng công trình của đơn vị sự nghiệp,Tiêu chuẩn sử dụng diện tích chuyên dùng Phú Thọ,Sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan Phú Thọ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

14

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên Phú Thọ,Thuế tài nguyên khoáng sản và nước Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản kim loại 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

15

Quyết định 692/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Phú Thọ

692/QD-UBND,Quyết định 692 2020,Tỉnh Phú Thọ,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Phú Thọ,Chương trình chống lãng phí tỉnh Phú Thọ,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

16

Kế hoạch 788/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

788/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn,Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Phú Thọ,Phòng chống dịch bệnh động vật năm 2020,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

17

Kế hoạch 714/KH-UBND năm 2020 về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025

714/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Phát triển giáo dục mầm non,Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ,Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020 2025,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

18

Kế hoạch 5447/KH-UBND năm 2017 về phát triển Thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

5447/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5447/KH-UBND Phú Thọ, ngày 1 tháng 12 năm 2017 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

19

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020

22/2019/QD-UBND,Quyết định 22 2019,Tỉnh Phú Thọ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2019/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

20

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Phú Thọ,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225