Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH PHU KHANH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16516 văn bản

1

Quyết định 189-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT, Quyết định 189-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Điều chỉnh địa giới hành chính huyện, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 27/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

2

Quyết định 179-HĐBT năm 1984 về việc chia huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

179-HDBT, Quyết định 179-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Huyện Tây Sơn, Chia huyện, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 179-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 27/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

3

Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Phú Khánh do Quốc hội ban hành

HUYỆN TRƯỜNG SA THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI VÀO TỈNH PHÚ KHÁNH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng, và sau khi nghiên cứu ý kiến của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Khánh. QUYẾT NGHỊ Sáp nhập huyện

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Quyết định 100-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

100-HDBT, Quyết định 100-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Phân vạch địa giới xã, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 30/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

5

Quyết định 48-HĐBT năm 1981 về việc mở rộng thị xã Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

48-HDBT, Quyết định 48-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thị xã Tuy Hòa, Mở rộng thị xã, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 05/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

6

Quyết định 64-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính xã Cam Hiệp của huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

64-HDBT,Quyết định 64-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Phú Khánh,Phân vạch địa giới xã,Huyện Cam Ranh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-HĐBT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1988 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 16/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Quyết định 241-CP năm 1978 về việc chia một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

241-CP, Quyết định 241-CP, Hội đồng Chính phủ, Chia huyện, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 241-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1978

Ban hành: 22/09/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

8

Quyết định 54-BT năm 1978 về việc thành lập một số xã thuộc tỉnh Phú Khánh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

54-BT,Quyết định 54-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập xã,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

9

Quyết định 49-CP năm 1977 hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

49-CP, Quyết định 49-CP, Hội đồng Chính phủ, Tỉnh Phú Khánh, Điều chỉnh địa giới, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 49-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 10/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

10

Quyết định 230-HĐBT năm 1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của một số huyện thuộc tỉnh Phú khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

230-HDBT, Quyết định 230-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Điều chỉnh địa giới hành chính, Điều chỉnh địa giới hành chính xã, Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230-HĐBT

Ban hành: 13/09/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

11

Quyết định 79-HĐBT năm 1983 về việc thành lập xã Sơn Nguyên và xã Sơn Giang thuộc huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

79-HDBT, Quyết định 79-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thành lập xã, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Phú Khánh, Xã Sơn Nguyên, Xã Sơn Giang, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 1983 QUYẾT

Ban hành: 19/07/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 85-CP năm 1979 về việc chia huyện Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh thành hai huyện lấy tên là huyện Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

85-CP, Quyết định 85-CP, Hội đồng Chính phủ, Chia huyện, Huyện Ninh Hòa, Huyện Vạn Ninh, Huyện Khánh Ninh, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 85-CP Hà

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

13

Quyết định 268-CP năm 1978 về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Cam Ranh và Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

268-CP, Quyết định 268-CP, Hội đồng Chính phủ, Thành lập thị trấn, Huyện Cam Ranh, Tỉnh Phú Khánh, Huyện Khánh Ninh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 268-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/10/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

14

Quyết định 68-CP năm 1980 điều chỉnh địa giới xã Cam Tân thuộc huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

68-CP, Quyết định 68-CP, Hội đồng Chính phủ, Xã Cam Tân, Điều chỉnh địa giới xã, Huyện Cam Ranh, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH SỐ 68

Ban hành: 01/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

15

Quyết định 220-CP năm 1979 về việc thành lập thị trấn Củng Sơn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

220-CP, Quyết định 220-CP, Hội đồng Chính phủ, Huyện Tây Sơn, Thành lập thị trấn, Tỉnh Phú Khánh, Thị trấn Củng Sơn, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 220-CP Hà Nội,

Ban hành: 11/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

16

Quyết định 74-CP năm 1979 về việc thành lập và điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

74-CP, Quyết định 74-CP, Hội đồng Chính phủ, Điều chỉnh địa giới thị xã, Điều chỉnh địa giới thị trấn, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 74-CP Hà Nội,

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

17

Quyết định 43-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn và Vạn ninh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

43-HDBT, Quyết định 43-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Điều chỉnh địa giới hành chính, Huyện Đồng Xuân, Huyện Khánh Sơn, Huyện Vạn Ninh, Điều chỉnh địa giới hành chính xã, Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn, Tỉnh Phú Khánh, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

18

Quyết định 4112/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN KHÁNH VĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

19

Quyết định 4111/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN DIÊN KHÁNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

20

Quyết định 4113/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Sơn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019 (chi tiết phân theo đơn vị hành chính xem Phụ lục 01). 2. Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2019 (chi tiết phân theo đơn vị hành

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101