Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH NGHE TINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 120522 văn bản

1

Quyết định 128-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

128-HDBT,Quyết định 128-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 128-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/11/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

2

Quyết định 239-CT năm 1991 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên sơn tỉnh Nghệ Tĩnh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

239-CT,Quyết định 239-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Dự án đầu tư xây dựng,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Vùng kinh tế mới Yên sơn,Xây dựng - Đô thị CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 239-CT Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 03/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

3

Quyết định 176-CP năm 1979 về việc chia một số xã thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

176-CP,Quyết định 176-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia xã,Huyện Quế Phong,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 176-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1979

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

4

Quyết định 72-HĐBT năm 1988 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1988,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Huyện Kỳ Anh,Địa giới hành chính,Phân vạch địa giới hành chính,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1988

Ban hành: 23/04/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

5

Quyết định 105-HĐBT năm 1987 về việc mở rộng thị trấn nam đàn của huyện Nam đàn thuộc tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

105-HDBT,Quyết định 105-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Nam Đàn,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Mở rộng thị trấn,Thị trấn Nam Đàn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 105-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 09/07/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

6

Quyết định 139-HĐBT năm 1986 về việc chia xã và thành lập thị trấn của huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

139-HDBT,Quyết định 139-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Huyện Hưng Nguyên,Huyện Tương Dương,Chia xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 139-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1986

Ban hành: 13/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Quyết định 105-HĐBT năm 1986 về việc thành lập một số xã và thị trấn của huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

105-HDBT,Quyết định 105-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Huyện Kỳ Anh,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 105-HĐBT Hà

Ban hành: 08/09/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

8

Quyết định 61-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

61-HDBT,Quyết định 61-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Huyện Cẩm Xuyên,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

9

Quyết định 37-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Yên Thanh và huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Yên Thành,Huyện Nghi Lộc,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

10

Quyết định 266-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Bắc sơn thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

266-HDBT,Quyết định 266-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Thạch Hà,Thành lập xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Xã Bắc Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 266-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI

Ban hành: 19/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

11

Quyết định 104-HĐBT năm 1984 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ Mường Xén thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-HDBT,Quyết định 104-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị trấn,Huyện Kỳ Sơn,Thành lập huyện,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Huyện Mường Xén,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1984

Ban hành: 08/08/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

12

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/2020/QD-UBND,Quyết định 22 2020,Tỉnh Gia Lai,Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Hỗ trợ phát triển nghề truyền thống,Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

13

Quyết định 137-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

137-HDBT,Quyết định 137-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Phân vạch địa giới phường,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 18/08/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

14

Quyết định 227-CT năm 1991 phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ Kẻ gỗ - sông Rác tỉnh Nghệ Tĩnh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

227-CT,Quyết định 227-CT 1991,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Rừng phòng hộ,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Xây dựng rừng phòng hộ,Hồ Kẽ Gỗ,Phê duyệt dự án,Dự án tiền khả thi,Sông Rác,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 227-CT

Ban hành: 27/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

15

Quyết định 73-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và tiểu khu thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

73-CP,Quyết định 73-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành phố Vinh,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 73-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 03

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

16

Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnhTĩnh

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHTĨNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

17

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung và mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Thái Nguyên,Nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2020

18

Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An do tỉnh Nghệ An ban hành

1522/QD-UBND,Quyết định 1522 2020,Tỉnh Nghệ An,Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An,Bãi bỏ văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ,Bãi bỏ văn bản Quỹ bảo trì đường bộ Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

19

Quyết định 21-BT năm 1978 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

21-BT,Quyết định 21-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Đức Thọ,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 21-BT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1978

Ban hành: 01/02/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

20

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN NGHỆ NHÂN, THỢ GIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VÀO PHÁT TRIỂN TẠI TỈNH; NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209