Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH NAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 137185 văn bản

1

Nghị định 1-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà

1-CP,Nghị định 1-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Hà,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1-CP Nội, ngày 02 tháng 1 năm 1997

Ban hành: 02/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

2

Nghị quyết 158/NQ-HĐND năm 2019 về thành lập thị trấn Lộc thuộc huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh

158/NQ-HDND,Nghị quyết 158 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158/NQ-HĐND Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

3

Quyết định 3124/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

3124/QD-UBND,Quyết định 3124 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

4

Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh

3126/QD-UBND,Quyết định 3126 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà Hà Tĩnh 2020,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

5

Quyết định 1018/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

6

Quyết định 2791/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Giang, tỉnh Hà Giang

2791/QD-UBND,Quyết định 2791 2019,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2791/QĐ-UBND Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

7

Nghị quyết 10/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Giang, tỉnh Hà Giang

10/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Thành phố Giang điều chỉnh sử dụng đất, Giang điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2020,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

8

Quyết định 636/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh

636/QD-UBND,Quyết định 636 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

9

Kế hoạch 121/KH-UBND về khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

121/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Khuyến công địa phương,Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh,Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

10

Quyết định 506/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

506/QD-UBND,Quyết định 506 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 506/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

11

Kế hoạch 58/KH-UBND về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

58/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Công tác Thông tin đối ngoại,Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh,Công tác Thông tin đối ngoại năm 2020,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

12

Quyết định 1079/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

1079/QD-UBND,Quyết định 1079 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1079/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

13

Quyết định 2920/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Giang, tỉnh Hà Giang

2920/QD-UBND,Quyết định 2920 2018,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2920/QĐ-UBND Giang, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

14

Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

978/QD-UBND,Quyết định 978 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh,Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2035,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

15

Quyết định 2235/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc , tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

2235/QD-UBND,Quyết định 2235 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Lộc ,Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị năm 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

16

Kế hoạch 431/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

431/KH-UBND,Quyết định 431 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 431/KH-UBND Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

17

Quyết định 24-NV năm 1966 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Nam-hà do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

24-NV,Quyết định 24-NV 1966,Bộ Nội vụ,Tỉnh Nam Hà,Điều chỉnh địa giới,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24-NV Nội, ngày 29 tháng 01 năm 1966

Ban hành: 29/01/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

18

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang

621/QD-UBND,Quyết định 621 2020,Tỉnh Hà Giang,Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang,Ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

19

Quyết định 2586/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh

2586/QD-UBND,Quyết định 2586 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bổ sung quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

20

Quyết định 2581/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

2581/QD-UBND,Quyết định 2581 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bổ sung quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.200.252.156