Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH NAM DINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 219848 văn bản

1

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2020

141/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Cải cách hành chính tỉnh Nam Định,Cải cách hành chính năm 2020,Cải cách hành chính Nam Định 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

2

Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2019 về thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định năm 2020

138/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Công tác thông tin đối ngoại Nam Định,Thông tin đối ngoại Nam Định năm 2020,Thông tin đối ngoại Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

3

Kế hoạch 13/KH-UBND về Năm an toàn giao thông 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

13/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện Năm an toàn giao thông Nam Định,Năm an toàn giao thông Nam Định 2020,Chương trình Năm an toàn giao thông 2020,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

4

Quyết định 76/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 do tỉnh Nam định ban hành

76/QD-UBND,Quyết định 76 2017,Tỉnh Nam Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/QĐ-UBND Nam Định, ngày 11 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

5

Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019

118/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/KH-UBND Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

6

Kế hoạch 104/KH-UBND thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 do tỉnh Nam Định ban hành

104/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/KH-UBND Nam Định, ngày 16 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

7

Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

2041/QD-UBND,Quyết định 2041 2020,Tỉnh Nam Định,Công bố Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định,Bảng giá thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nam Định,Công bố Bảng giá thiết bị thi công xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

8

Kế hoạch 52/KH-UBND về thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

52/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện cơ cấu lại ngành dịch vụ,Cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Nam Định,Cơ cấu lại ngành dịch vụ định hướng đến 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

9

Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2020 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

1970/QD-UBND,Quyết định 1970 2020,Tỉnh Nam Định,Đơn giá nhân công xây dựng Nam Định,Giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định,Công bố đơn giá nhân công xây dựng ,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

10

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Nam Định,Quy chế tuyển dụng công chức xã tỉnh Nam Định,Quy chế tuyển dụng công chức phường Nam Định,Quy chế tuyển dụng công chức thị trấn tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

11

Quyết định 1472/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành

1472/QD-UBND,Quyết định 1472 2020,Tỉnh Nam Định,Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tỉnh Nam Định,Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp,Phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

12

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nam Định

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Nam Định,Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Nam Định,Hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai,Quy chế hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

13

Quyết định 435/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

435/QD-UBND,Quyết định 435 2020,Tỉnh Nam Định,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Nam Định,Chương trình chống lãng phí tỉnh Nam Định,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

14

Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020

2955/QD-UBND,Quyết định 2955 2019,Tỉnh Nam Định,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Nam Định 2020,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Nam Định,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

15

Quyết định 220/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

220/QD-UBND,Quyết định 220 2020,Tỉnh Nam Định,Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính tỉnh Nam Định,Kế hoạch đánh giá thủ tục hành chính tỉnh Nam Định,Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

16

Quyết định 123/QĐ-UBND về Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định năm 2020

123/QD-UBND,Quyết định 123 2020,Tỉnh Nam Định,Chương trình công tác trọng tâm tỉnh Nam Định,Chương trình công tác trọng tâm tỉnh Nam Định năm 2020,Chương trình công tác trọng tâm Ủy ban tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

17

Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2020 hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 do tỉnh Nam Định ban hành

11/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030,Nam Định hành động quản lý rác thải nhựa đại dương,Quản lý rác thải nhựa đại dương đến 2030 Nam Định,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

18

Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2020 về triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định

18/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Dịch vụ đô thị thông minh,Triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh,Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

19

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2019 về công tác tư pháp năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

139/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện công tác tư pháp 2020 Nam Định,Công tác tư pháp 2020 Nam Định,Triển khai công tác tư pháp 2020 Nam Định,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

20

Kế hoạch 14/KH-UBND về phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Phòng chống tham nhũng năm 2020,Phòng chống tham nhũng tỉnh Nam Định,Quy định phòng chống tham nhũng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141