Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH LANG SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20414 văn bản

1

Kế hoạch 02/KH-UBND về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2021

02/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn ,Cải cách hành chính năm 2021,Cải cách hành chính Lạng Sơn 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

2

Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

1337/QD-UBND,Quyết định 1337 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

3

Kế hoạch 32/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn năm 2020

32/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Kế hoạch phát triển doanh nghiệp,Phát triển doanh nghiệp năm 2020,Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

4

Kế hoạch 190/KH-UBND năm 2019 về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020

190/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn ,Cải cách hành chính năm 2020,Kế hoạch cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số:

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

5

Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

1335/QD-UBND,Quyết định 1335 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

6

Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

1334/QD-UBND,Quyết định 1334 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

7

Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

1338/QD-UBND,Quyết định 1338 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn,Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

8

Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

204/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Quản lý chất thải nhựa tỉnh Lạng Sơn,Công tác quản lý chất thải nhựa tỉnh Lạng Sơn,Tăng cường quản lý chất thải nhựa tỉnh Lạng Sơn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

9

Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn

1941/QD-UBND,Quyết định 1941 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số,Sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn,Vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

10

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026

20/2021/QD-UBND,Quyết định 20 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 2021 2026,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

11

Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh do tỉnh Lạng Sơn ban hành

1425/QD-UBND,Quyết định 1425 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt Đề án Phát triển Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn,Đề án Phát triển thương mại Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn,Đề án Phát triển du lịch Tân Thanh tỉnh Lạng Sơn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

12

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2021 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn

1395/QD-UBND,Quyết định 1395 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân 2021,Nội quy tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn,Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

13

Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

1345/QD-UBND,Quyết định 1345 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

14

Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

1332/QD-UBND,Quyết định 1332 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

15

Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

1336/QD-UBND,Quyết định 1336 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

16

Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn

1333/QD-UBND,Quyết định 1333 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn,Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn,Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Lạng Sơn,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

17

Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

1282/QD-UBND,Quyết định 1282 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng,Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

18

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

12/2021/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lạng Sơn,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lạng Sơn 2021,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

19

Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025

977/QD-UBND,Quyết định 977 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn,Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn 2021,Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

20

Kế hoạch 62/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2019

62/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2019 KẾ

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108