Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH KON TUM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4744 văn bản

1

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum

01/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ,Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum,Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Kon Tum,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

2

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Kon Tum,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Quyết định kiểm soát thủ tục hành chính,Sửa đổi Quyết định Ủy ban tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2020

3

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Kon Tum,Mức thu miễn giảm thu nộp quản lý Kon Tum,Sử dụng các khoản phí và lệ phí Kon Tum,Quản lý và sử dụng các khoản phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

4

Kế hoạch 215/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019

215/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 215/KH-UBND Kon Tum, ngày 25 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

5

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

23/QD-UBND,Quyết định 23 2021,Tỉnh Kon Tum,Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh,Nguồn nước mặt nội tỉnh Kon Tum,Danh mục nguồn nước mặt Kon Tum,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

6

Kế hoạch 281/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

281/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum,Công tác thông tin đối ngoại năm 2021,Công tác thông tin đối ngoại Kon Tum 2021,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

7

Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

44/QD-UBND,Quyết định 44 2021,Tỉnh Kon Tum,Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Kon Tum 2021 2025,Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum,Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

8

Kế hoạch 242/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

242/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công tác phòng chống tham nhũng Kon Tum năm 2021,Phòng chống tham nhũng năm 2021 Kon Tum,Triển khai công tác phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

9

Kế hoạch 211/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành

211/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Kon Tum,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Công tác văn thư lưu trữ Kon Tum 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

10

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Kon Tum,Công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Sửa đổi Quy định công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Quy định công tác thi đua khen thưởng Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

11

Kế hoạch 114/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

114/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Địịnh giá đất cụ thể huyện Đăk Tô Kon Tum,Giá đất cụ thể huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tum,Định giá đất cụ thể huyện Đăk Tô năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

12

Quyết định 30/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

30/QD-UBND,Quyết định 30 2021,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô Kon Tum,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Đăk Tô,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

13

Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

109/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh,Chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh Kon Tum,Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

14

Quyết định 23/QĐ-UBND về giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021

23/QD-UBND,Quyết định 23 2021,Tỉnh Kon Tum,Giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp,Người làm việc trong đơn vị sự nghiệp tỉnh Kon Tum,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

15

Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Kon Tum

07/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Kon Tum,Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019,Công khai quyết toán ngân sách Kon Tum năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

16

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

46/2020/QD-UBND,Quyết định 46 2020,Tỉnh Kon Tum,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Kon Tum,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Kon Tum 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

17

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

45/2020/QD-UBND,Quyết định 45 2020,Tỉnh Kon Tum,Mật độ chăn nuôi tỉnh Kon Tum,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Kon Tum đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

18

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND về bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá nhà xây dựng tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá công trình xây dựng tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá nhà công trình xây dựng năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

19

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Bảng đơn giá cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá cây trồng tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá cây trồng năm 2021,Đơn giá cây trồng tỉnh Kon Tum 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

20

Nghị quyết 70/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum

70/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2020,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch tài chính 05 năm Kon Tum,Kế hoạch tài chính Kon Tum 2021 2025,Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188