Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HOA BINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 111558 văn bản

1

Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình

384/NQ-HDND,Nghị quyết 384 2021,Tỉnh Hòa Bình,Bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình,Chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ,Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

2

Kế hoạch 13/KH-BCĐ về phòng, chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình năm 2021

13/KH-BCD,Tỉnh Hòa Bình,Phòng chống dịch bệnh tỉnh Hòa Bình,Phòng chống bệnh truyền nhiễm,Công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

3

Quyết định 2932/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh Hòa Bình

2932/QD-UBND,Quyết định 2932 2020,Tỉnh Hòa Bình,Ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh 2020,Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh Hòa Bình 2020,Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

4

Quyết định 1004/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2020 của tỉnh Hòa Bình

1004/QD-UBND,Quyết định 1004 2020,Tỉnh Hòa Bình,Chương trình Xúc tiến Đầu tư Hòa Bình,Ban hành chương trình Xúc tiến Đầu tư Hòa Bình,Chương trình Xúc tiến Đầu tư Hòa Bình 2020,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

5

Nghị quyết 209/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Hòa Bình

209/NQ-HDND,Nghị quyết 209 2019,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 209/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

6

Kế hoạch 47/KH-UBND năm 2021 về tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025

47/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Tăng cường tiết kiệm điện tỉnh Hòa Bình 2021,Tiết kiệm điện tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

7

Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

386/NQ-HDND,Nghị quyết 386 2021,Tỉnh Hòa Bình,Thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hòa Bình,Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Hòa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

8

Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

4/CT-UBND,Chỉ thị 4 2021,Tỉnh Hòa Bình,Tăng cường công tác dồn điền đổi thửa tỉnh Hòa Bình,Chỉ thị về công tác dồn điền đổi thửa Hòa Bình 2021,Công tác dồn điền đổi thửa tỉnh Hòa Bình,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

9

Kế hoạch 19/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành

19/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Thực hiện công tác dân vận chính quyền Hòa Bình,Công tác dân vận chính quyền tỉnh Hòa Bình 2021,Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

10

Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2018 hành động về dinh dưỡng tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

163/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/KH-UBND Hòa Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

11

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/2021/QD-UBND,Quyết định 02 2021,Tỉnh Hòa Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất 2021 Hòa Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất 2021 tỉnh Hòa Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

12

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình

54/QD-UBND,Quyết định 54 2021,Tỉnh Hòa Bình,Quy chế tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu,Tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu Hòa Bình,Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

13

Kế hoạch 08/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hòa Bình ban hành

08/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Hòa Bình,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Công tác văn thư tỉnh Hòa Bình 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

14

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Hòa Bình

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2018,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2018 NGHỊ

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

15

Quyết định 3338/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2021

3338/QD-UBND,Quyết định 3338 2020,Tỉnh Hòa Bình,Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2021,Kế hoạch cải cách hành chính Hòa Bình,Cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

16

Nghị quyết 383/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Hòa Bình

383/NQ-HDND,Nghị quyết 383 2020,Tỉnh Hòa Bình,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Hòa Bình 2021,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Hòa Bình,Đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Hòa Bình 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

17

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/2020/QD-UBND,Quyết định 22 2020,Tỉnh Hòa Bình,Quy hoạch xây dựng tỉnh Hòa Bình,Nội dung về quy hoạch xây dựng Hòa Bình,Quy định nội dung về quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

18

Quyết định 2859/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành

2859/QD-UBND,Quyết định 2859 2020,Tỉnh Hòa Bình,Hòa Bình đính chính Quyết định 18/2020/QĐ-UBND,Hòa Bình đính chính đơn giá bồi thường đất,Bộ đơn giá bồi thường khi thu hồi đất Hòa Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

19

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Hòa Bình,Quản lý cấp phép xây dựng tỉnh Hoà Bình,Quy định quản lý cấp phép xây dựng,Quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn Hoà Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

20

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Hòa Bình,Quản lý trật tự xây dựng tỉnh Hòa Bình,Quy định quản lý trật tự xây dựng,Quy định quản lý trật tự xây dựng Hòa Bình,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225