Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TINH HAU GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1514 công văn

1

Công văn 1707/TTg-CN năm 2020 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 1707/TTg-CN V/v Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020 Kính gửi:

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2020

2

Công văn 10587/VPCP-KTN năm 2013 đặt tên đường ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

10587/VPCP-KTN V/v đặt tên đường ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (công văn số 1913/UBND-VX ngày 04 tháng 12 năm 2013) về việc đặt tên đường ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2013

3

Công văn 114/VPCP-KTN bổ sung tuyến đường của tỉnh Hậu Giang vào dự án đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

114/VPCP-KTN V/v bổ sung một số tuyến đường của tỉnh Hậu Giang vào dự án đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính.

Ban hành: 07/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

4

Công văn 5510/VPCP-KGVX năm 2016 về Dự án nhà máy giấy Lee&Man tại tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v Dự án nhà máy giấy Lee&Man tại tỉnh Hậu Giang Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (số 72/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016),

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

5

Công văn 455/SXD-KTXD công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

455/SXD-KTXD,Công văn 455 2009,Tỉnh Hậu Giang,Đơn giá dịch vụ công ích đô thị ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HẬU GIANG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 455/SXD-KTXD V/v: Công bố bộ đơn giá

Ban hành: 23/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

6

Công văn 12779/BCT-KH trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang do Bộ Công thương ban hành

12779/BCT-KH,Công văn 12779 2012,Bộ Công thương,Cử tri tỉnh Hậu Giang ,Ý kiến kiến nghị của cử tri,Trả lời ý kiến cử tri ,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

7

Công văn 247/UBDT-CSDT năm 2016 hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành

phúc --------------- Số: 247/UBDT-CSDT V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số 214/UBND-VX ngày 5 tháng 2 năm 2016 của Ủy ban nhân dân

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

8

Công văn 134/BXD-QLN năm 2015 trả lời Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về khái niệm loại nhà kiên cố và bán kiên cố do Bộ Xây dựng ban hành

134/BXD-QLN,Công văn 134,Bộ Xây dựng,Chính sách nhà ở,Cải thiện nhà ở,Nhà ở,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 134/BXD-QLN V/v trả lời Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về khái niệm loại

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

9

Công văn 1799/BXD-VLXD chủ trương đầu tư trạm nghiền xi măng tại tỉnh Hậu Giang do Bộ Xây dựng ban hành

1799/BXD-VLXD,Công văn 1799 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1799/BXD-VLXD V/v chủ trương đầu tư trạm nghiền xi măng tại tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

10

Công văn 388/UBND-KTTH năm 2015 về thông báo các nội dung quy định tại Quyết định 30/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không còn hiệu lực thi hành do Tỉnh Hậu Giang ban hành

388/UBND-KTTH,Công văn 388 2015,Tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 388/UBND-KTTH V/v thông báo các nội dung quy định

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 25/04/2015

Cập nhật: 18/09/2015

11

Công văn 6808/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện Thông báo 487/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 6808/VPCP-QHĐP V/v thực hiện Thông báo kết luận số 487/TB-VPCP ngày 16/10/2017 Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Công Thương; - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Xét đề nghị

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

12

Công văn 30/TTG-KTN thực hiện đầu tư dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh Hậu Giang. Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Giao thông vận tải. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (công văn số 2247/UBND-NCTH ngày 23

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2011

13

Công văn 193/VPCP-KGVX về xây dựng Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

193/VPCP-KGVX,Công văn 193,Văn phòng Chính phủ,Xây dựng- Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 193/VPCP-KGVX V/v xây dựng Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

14

Công văn 347/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

347/TTg-CN V/v điều chỉnh quy hoạch QL1 đoạn từ thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, Sóc Trăng. Xét đề nghị của

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2018

15

Công văn 4061/VPCP-KNTN giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Nga (tỉnh Hậu Giang) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thị Nga (tỉnh Hậu Giang) Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: - Thanh tra Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1193/BTNMT-TTr ngày 12

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

16

Công văn 910/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

910/SXD-KTXD,Công văn 910,Tỉnh Hậu Giang,Xây dựng- Đô thị UBND TỈNH HẬU GIANG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 910/SXD-KTXD V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối

Ban hành: 15/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2011

17

Công văn 13434/VPCP-CN năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

13434/VPCP-CN V/v điều chỉnh quy hoạch QL1 đoạn từ thị xã Ngã bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11380/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 10 năm 2017; số 13306/BGTVT-KHĐT

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

18

Công văn 199/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 199/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

19

Công văn 409/BNN-QLCL năm 2014 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

phúc --------------- Số: 409/BNN-QLCL V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hậu Giang Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang; - Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ủy ban

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

20

Công văn 11821/VPCP-CN năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch quốc lộ 1 đoạn từ thị xã Ngã bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

chỉnh quy hoạch QL1 đoạn từ thị xã Ngã bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11380/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 10 năm 2017) về việc điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 1 đoạn từ

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108