Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAU GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14033 văn bản

1

Kế hoạch 31/KH-UBND về năm an toàn giao thông 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

31/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Thực hiện năm an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang,Năm an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang 2021,Kế hoạch về Năm an toàn giao thông Hậu Giang 2021,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

2

Chương trình 01/CTr-UBND về công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

01/CTr-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban nhân dân năm 2021,Công tác Ủy ban tỉnh Hậu Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

3

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2020,Tỉnh Hậu Giang,Phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang,Phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021,Thông qua phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

4

Kế hoạch 67/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025

67/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Chương trình phát triển công nghiệp Hậu Giang 5 năm,Chương trình phát triển logistics Hậu Giang 2021,Chương trình phát triển công nghiệp và logistics,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

5

Quyết định 691/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

691/QD-UBND,Quyết định 691 2021,Tỉnh Hậu Giang,Chương trình thực hành tiết kiệm Hậu Giang 2021,Chương trình thực hành chống lãng phí Hậu Giang,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hậu Giang 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

6

Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang

658/QD-UBND,Quyết định 658 2021,Tỉnh Hậu Giang,Quy chế tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công,Quy chế hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công,Quy chế của Trung tâm Phục vụ hành chính công Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

7

Quyết định 638/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang

638/QD-UBND,Quyết định 638 2021,Tỉnh Hậu Giang,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Danh mục lĩnh vực đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hậu Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

8

Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

561/QD-UBND,Quyết định 561 2021,Tỉnh Hậu Giang,Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Hậu Giang,Chương trình Xúc tiến thương mại Hậu Giang 2021,Xúc tiến thương mại Hậu Giang 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

9

Kế hoạch 45/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

45/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch định giá đất cụ thể Hậu Giang 2021,Ban hành định giá đất cụ thể tỉnh Hậu Giang,Định giá đất cụ thể tỉnh Hậu Giang 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

10

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

05/2021/QD-UBND,Quyết định 05 2021,Tỉnh Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản của Ủy ban Hậu Giang,Bãi bỏ văn bản pháp luật tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

11

Quyết định 377/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công địa phương năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

377/QD-UBND,Quyết định 377 2021,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch thực hiện đề án khuyến công địa phương,Đề án khuyến công địa phương tỉnh Hậu Giang,Phê duyệt đề án khuyến công Hậu Giang 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

12

Kế hoạch 34/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

34/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Triển khai công tác gia đình tỉnh Hậu Giang,Thực hiện công tác gia đình tỉnh Hậu Giang,Công tác gia đình tỉnh Hậu Giang 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

13

Kế hoạch 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

12/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Hậu Giang,Hoạt động văn thư lưu trữ tỉnh Hậu Giang,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

14

Kế hoạch 09/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

09/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang,Phòng chống HIV/AIDS năm 2021,Phòng chống HIV/AIDS Hậu Giang 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

15

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Hậu Giang,Giá tính thuế tài nguyên 2021 Hậu Giang,Giá tính thuế tài nguyên Hậu Giang,Hậu Giang quy định giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

16

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

06/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến 2030,Phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang tầm nhìn 2045,Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

17

Chương trình 03/CTr-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp và logistic tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025

03/CTr-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phát triển công nghiệp và logistic Hậu Giang,Phát triển công nghiệp Hậu Giang 5 năm 2021 2025,Phát triển logistic Hậu Giang 5 năm 2021 2025,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

18

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Hậu Giang,Quy chế quản lý cụm công nghiệp,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang,Quy chế quản lý cụm công nghiệp Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

19

Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

2543/QD-UBND,Quyết định 2543 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ngã Bảy Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy Hậu Giang 2021,Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Ngã Bảy Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

20

Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

2541/QD-UBND,Quyết định 2541 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành Hậu Giang 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225