Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAU GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13718 văn bản

1

Chương trình 01/CTr-UBND về công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

01/CTr-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban tỉnh Hậu Giang,Công tác của Ủy ban nhân dân năm 2021,Công tác Ủy ban tỉnh Hậu Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

2

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2020,Tỉnh Hậu Giang,Phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang,Phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2021,Thông qua phân bổ ngân sách tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

3

Kế hoạch 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

12/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Hậu Giang,Hoạt động văn thư lưu trữ tỉnh Hậu Giang,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

4

Kế hoạch 09/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

09/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang,Phòng chống HIV/AIDS năm 2021,Phòng chống HIV/AIDS Hậu Giang 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

5

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Hậu Giang,Giá tính thuế tài nguyên 2021 Hậu Giang,Giá tính thuế tài nguyên Hậu Giang,Hậu Giang quy định giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

6

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

06/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến 2030,Phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang tầm nhìn 2045,Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

7

Chương trình 03/CTr-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp và logistic tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025

03/CTr-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phát triển công nghiệp và logistic Hậu Giang,Phát triển công nghiệp Hậu Giang 5 năm 2021 2025,Phát triển logistic Hậu Giang 5 năm 2021 2025,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

8

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Hậu Giang,Quy chế quản lý cụm công nghiệp,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang,Quy chế quản lý cụm công nghiệp Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

9

Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

2541/QD-UBND,Quyết định 2541 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành Hậu Giang 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

10

Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2538/QD-UBND,Quyết định 2538 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phụng Hiệp Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Phụng Hiệp Hậu Giang năm 2021,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phụng Hiệp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

11

Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

2540/QD-UBND,Quyết định 2540 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Mỹ Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Mỹ Hậu Giang 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

12

Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

2543/QD-UBND,Quyết định 2543 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ngã Bảy Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy Hậu Giang 2021,Kế hoạch sử dụng đất của thành phố Ngã Bảy Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

13

Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

2539/QD-UBND,Quyết định 2539 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Long Mỹ Hậu Giang,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Mỹ Hậu Giang năm 2021,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Mỹ Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

14

Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2544/QD-UBND,Quyết định 2544 2020,Tỉnh Hậu Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Vị Thanh,Kế hoạch sử dụng đất Vị Thanh Hậu Giang 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Vị Thanh Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

15

Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang, phiên bản 2.0

2504/QD-UBND,Quyết định 2504 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kiến trúc Chính quyền điện tử Hậu Giang phiên bản 2.0,Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 Hậu Giang,Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

16

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

41/2020/QD-UBND,Quyết định 41 2020,Tỉnh Hậu Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hậu Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hậu Giang 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

17

Kế hoạch 1984/KH-UBND năm 2020 về rà soát, quản lý con lai cư trú lâu dài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1984/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Quản lý con lai cư trú lâu dài tỉnh Hậu Giang,Rà soát quản lý con lai cư trú lâu dài,Rà soát quản lý con lai cư trú lâu dài Hậu Giang,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

18

Kế hoạch 1983/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025

1983/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hậu Giang,Phát triển kinh tế xã hội Hậu Giang 2021 2025,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

19

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

20

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp Hậu Giang,Sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp,Mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở địa phương Hậu Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.234.213