Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAI HUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 18925 văn bản

1

Nghị định 64-CP năm 1996 về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng

1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 64-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG MỚI THUỘCTHỊ XÃ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI HƯNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chứcchính phủ ngày 30-9-1992; Xét đề nghị của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ

Ban hành: 28/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2011

2

Nghị định 65-CP năm 1996 về việc thành lập thị trấn An Lưu thuộc huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng

65-CP,Nghị định 65-CP 1996,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thị trấn An Lưu,Huyện Kim Môn,Tỉnh Hải Hưng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65-CP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 17-CP năm 1996 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Ân Thi, Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng

17-CP,Nghị định 17-CP 1996,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Ân Thi,Huyện Thanh Miện,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1996

Ban hành: 23/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

4

Nghị định 05-CP năm 1996 về việc chia các huyện Tứ Lộc, Ninh Thanh, Kim Thi thuộc tỉnh Hải Hưng

05-CP,Nghị định 05-CP 1996,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Tứ Lộc,Huyện Ninh Thanh,Huyện Kim Thi,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm

Ban hành: 27/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2007

5

Nghị định 57-CP năm 1995 về việc thành lập thị trấn thuộc huyện Kim Môn và huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng

57-CP,Nghị định 57-CP 1995,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Kim Môn,Huyện Phù Tiên,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm

Ban hành: 07/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Quyết định 02-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Hưng Yên thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

02-HDBT, Quyết định 02-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Thị xã Hưng Yên, Mở rộng thị xã, Tỉnh Hải Hưng, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/01/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

7

Quyết định 58-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

58-CP, Quyết định 58-CP, Hội đồng Chính phủ, Hợp nhất huyện, Tỉnh Hải Hưng, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 58-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

8

Lệnh truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe thuộc công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1980 LỆNH TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN NGŨ, CÔNG NHÂN LÁI XE THUỘC CÔNG TY Ô-TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TỈNH HẢI HƯNG. LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959; Căn cứ vào nghị quyết

Ban hành: 06/11/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2007

9

Quyết định 70-CP năm 1979 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

70-CP, Quyết định 70-CP, Hội đồng Chính phủ, Hợp nhất, Điều chỉnh địa giới huyện, Tỉnh Hải Hưng, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 70-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm

Ban hành: 24/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

10

Quyết định 52-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn sao đỏ trực thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

52-BT,Quyết định 52-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Tỉnh Hải Hưng,Huyện Chí Linh,Thị trấn Sao đỏ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

11

Quyết định 389-NV năm 1969 về việc phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Hải dương, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

389-NV,Quyết định 389-NV 1969,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 389-NV Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA

Ban hành: 14/08/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

12

Quyết định 19-CP năm 1981 về việc mở rộng thị trấn Phả Lại và điều chỉnh địa giới các xã Cổ Thành, Nhân Huệ thuộc Huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Quyết định 19-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Huyện Chí Linh,Tỉnh Hải Hưng,Mở rộng thị trấn,Thị trấn Phả Lại,Xã Cổ Thành,Điều chỉnh địa giới xã,Xã Nhân Huệ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

làm việc của Trung tâm: a) Trụ sở chính: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. b) Cơ sở 2: Số 21 đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. c) Cơ sở 3: Đường Trần Quang Khải, Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Thực

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

14

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2016 về đặt tên phố trên địa bàn thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐÔNG HƯNG, HUYỆN ĐỒNG HƯNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

15

Quyết định 22-BT năm 1974 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc các huyện Ninh Giang, Chí Linh, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách và thị xã Hải Dương thuộc tỉnh Hải Hưng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22-BT, Quyết định 22-BT, Phủ Thủ tướng, Phân vạch địa giới xã, Tỉnh Hải Hưng, Phân vạch địa giới, Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22-BT Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1974 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH

Ban hành: 11/03/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

16

Nghị quyết số 504-NQ/TVQH về việc phê chuẩn việc hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Vĩnh Phú và việc hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Hải Hưng do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

THÀNH MỘT TỈNH LẤY TÊN LÀ TỈNH VĨNH PHÚ VÀ VIỆC HỢP NHẤT HAI TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ HƯNG YÊN THÀNH MỘT TỈNH LẤY TÊN LÀ TỈNH HẢI HƯNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Căn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 04 năm 1965 của Quốc hội giao cho Ủy ban thường vụ Quốc

Ban hành: 26/01/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

17

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

xuất bán động vật. d) Xác vật nuôi bị chết do dịch bệnh phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh. Nghiêm cấm vứt xác vật nuôi và vật nuôi bị nhiễm bệnh ra môi trường. Điều 8. Bảo vệ môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh 1. Bảo vệ môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải là trách nhiệm

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

18

Quyết định 35/2019/QĐ-UBND về Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

35/2019/QD-UBND,Quyết định 35 2019,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2019/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

19

Quyết định 2815/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

20

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

32/2019/QD-UBND,Quyết định 32 2019,Tỉnh Hưng Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2019/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 19 tháng 9 năm

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93