Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAI HUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21778 văn bản

1

Nghị định 64-CP năm 1996 về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng

1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 64-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG MỚI THUỘCTHỊ XÃ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI HƯNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chứcchính phủ ngày 30-9-1992; Xét đề nghị của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ

Ban hành: 28/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2011

2

Nghị định 65-CP năm 1996 về việc thành lập thị trấn An Lưu thuộc huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng

65-CP,Nghị định 65-CP 1996,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thị trấn An Lưu,Huyện Kim Môn,Tỉnh Hải Hưng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65-CP Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 17-CP năm 1996 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Ân Thi, Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng

17-CP,Nghị định 17-CP 1996,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Ân Thi,Huyện Thanh Miện,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1996

Ban hành: 23/03/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

4

Nghị định 05-CP năm 1996 về việc chia các huyện Tứ Lộc, Ninh Thanh, Kim Thi thuộc tỉnh Hải Hưng

05-CP,Nghị định 05-CP 1996,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Tứ Lộc,Huyện Ninh Thanh,Huyện Kim Thi,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm

Ban hành: 27/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2007

5

Nghị định 57-CP năm 1995 về việc thành lập thị trấn thuộc huyện Kim Môn và huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng

57-CP,Nghị định 57-CP 1995,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Kim Môn,Huyện Phù Tiên,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 57-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm

Ban hành: 07/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Quyết định 02-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng thị xã Hưng Yên thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

02-HDBT,Quyết định 02-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Hưng Yên,Mở rộng thị xã,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 1982 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/01/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

7

Quyết định 58-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

58-CP,Quyết định 58-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất huyện,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 58-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

8

Lệnh truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho liệt sĩ Nguyễn Văn Ngũ, công nhân lái xe thuộc công ty ô-tô vận tải hành khách tỉnh Hải Hưng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1980 LỆNH TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN NGŨ, CÔNG NHÂN LÁI XE THUỘC CÔNG TY Ô-TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TỈNH HẢI HƯNG. LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959; Căn cứ vào nghị quyết

Ban hành: 06/11/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2007

9

Quyết định 70-CP năm 1979 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

70-CP,Quyết định 70-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất,Điều chỉnh địa giới huyện,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 70-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm

Ban hành: 24/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

10

Quyết định 52-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn sao đỏ trực thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

52-BT,Quyết định 52-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Tỉnh Hải Hưng,Huyện Chí Linh,Thị trấn Sao đỏ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

11

Quyết định 389-NV năm 1969 về việc phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Hải dương, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

389-NV,Quyết định 389-NV 1969,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 389-NV Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CỦA

Ban hành: 14/08/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

12

Quyết định 19-CP năm 1981 về việc mở rộng thị trấn Phả Lại và điều chỉnh địa giới các xã Cổ Thành, Nhân Huệ thuộc Huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Quyết định 19-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Huyện Chí Linh,Tỉnh Hải Hưng,Mở rộng thị trấn,Thị trấn Phả Lại,Xã Cổ Thành,Điều chỉnh địa giới xã,Xã Nhân Huệ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

13

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông và thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Phú Thọ,Đặt tên đường phố thị trấn Hưng Hóa tỉnh Phú Thọ,Đặt tên đường phố thị trấn Hùng Sơn tỉnh Phú Thọ,Đặt tên đường phố tỉnh Phú Thọ,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

14

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Hưng Yên,Hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công Hưng Yên,Hợp nhất Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Hưng Yên,Hợp nhất cơ quan thuộc Văn phòng Ủy ban Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

15

Quyết định 1639/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035

hải. 5. Mục tiêu lập quy hoạch - Cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của Quốc gia, Vùng, Tỉnh và thành phố Hưng Yên, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - không gian đô thị - kiến trúc cảnh quan trên địa bàn thành phố. - Làm cơ sở để chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị triển

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

16

Quyết định 22-BT năm 1974 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc các huyện Ninh Giang, Chí Linh, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách và thị xã Hải Dương thuộc tỉnh Hải Hưng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22-BT,Quyết định 22-BT 1974,Phủ Thủ tướng,Phân vạch địa giới xã,Tỉnh Hải Hưng,Phân vạch địa giới,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22-BT Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1974 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH

Ban hành: 11/03/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

17

Nghị quyết số 504-NQ/TVQH về việc phê chuẩn việc hợp nhất hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Vĩnh Phú và việc hợp nhất hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên thành một tỉnh lấy tên là tỉnh Hải Hưng do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

THỌ THÀNH MỘT TỈNH LẤY TÊN LÀ TỈNH VĨNH PHÚ VÀ VIỆC HỢP NHẤT HAI TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ HƯNG YÊN THÀNH MỘT TỈNH LẤY TÊN LÀ TỈNH HẢI HƯNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Căn cứ vào nghị quyết ngày 10 tháng 04 năm 1965 của Quốc hội giao cho Ủy ban thường vụ

Ban hành: 26/01/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

18

Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới

Yên; Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 về việc bảo hành Phương án xử lý các tình huống có dịch Covid-19 theo các cấp độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 2. Thông tin chung về tỉnh Hưng Yên Về vị trí địa lý, tỉnh Hưng Yên giáp 05 tỉnh (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam), giao thông thuận tiện. Về tổ chức hành chính,

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

19

Quyết định 1387/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

1387/QD-UBND,Quyết định 1387 2021,Tỉnh Hưng Yên,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lữ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

20

Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2021 về hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030

63/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Kế hoạch hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên,Hành động vì trẻ em tỉnh Hưng Yên 2021,Kế hoạch hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64