Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAI DUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 95380 văn bản

1

Kế hoạch 190/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

190/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương,Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021,Cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

2

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2021

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Hải Dương,Phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương,Phân bổ ngân sách năm 2021,Phân bổ ngân sách Hải Dương 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

3

Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2020

23/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh Hải Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2019/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

4

Quyết định 870/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

870/QD-UBND,Quyết định 870 2021,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

5

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026

20/2021/QD-UBND,Quyết định 20 2021,Tỉnh Hải Dương,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương,Quy chế làm việc của Ủy ban tỉnh Hải Dương 2021 2026,Quy chế làm việc của Ủy ban nhiệm kỳ 2021 2026,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

6

Kế hoạch 3239/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030

3239/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 2030,Chiến lược bình đẳng giới tỉnh Hải Dương,Thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

7

Kế hoạch 3234/KH-UBND năm 2021 về trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030

3234/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Hải Dương,Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 2030,Kế hoạch Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Hải Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2021

8

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Hải Dương

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2021,Tỉnh Hải Dương,Quản lý sử dụng pháo tỉnh Hải Dương,Công tác quản lý sử dụng pháo tỉnh Hải Dương,Tăng cường công tác quản lý pháo tỉnh Hải Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2021

9

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương năm 2022

15/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2021,Tỉnh Hải Dương,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

10

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2021,Tỉnh Hải Dương,Công tác thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương,Tăng cường công tác thi hành án dân sự,Tăng cường thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

11

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

12

Quyết định 1024/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương năm 2019

1024/QD-UBND,Quyết định 1024 2019,Tỉnh Hải Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1024/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

13

Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

866/QD-UBND,Quyết định 866 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

14

Quyết định 867/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

867/QD-UBND,Quyết định 867 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Kim Thành,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Kim Thành Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

15

Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

868/QD-UBND,Quyết định 868 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

16

Quyết định 869/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

869/QD-UBND,Quyết định 869 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Giàng,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Giàng Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

17

Kế hoạch 48/KH-UBND về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019

48/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

18

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

570/QD-UBND,Quyết định 570 2021,Tỉnh Hải Dương,Công tác phòng chống COVID-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Phòng chống dịch COVID19 Hải Dương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2021

19

Quyết định 484/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2021

484/QD-UBND,Quyết định 484 2021,Tỉnh Hải Dương,Chương trình Thực hành tiết kiệm tỉnh Hải Dương,Chương trình Thực hành chống lãng phí Hải Dương,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hải Dương 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

20

Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

428/QD-UBND,Quyết định 428 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108