Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAI DUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 90637 văn bản

1

Kế hoạch 190/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021

190/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hải Dương,Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021,Cải cách hành chính tỉnh Hải Dương năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

2

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2021

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Hải Dương,Phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương,Phân bổ ngân sách năm 2021,Phân bổ ngân sách Hải Dương 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

3

Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách tỉnh Hải Dương năm 2020

23/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 23 2019,Tỉnh Hải Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2019/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

4

Quyết định 870/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

870/QD-UBND,Quyết định 870 2021,Tỉnh Hải Dương,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

5

Quyết định 59/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương

59/2020/QD-UBND,Quyết định 59 2020,Tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh Hải Dương,Quy chế đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

6

Quyết định 1024/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại tỉnh Hải Dương năm 2019

1024/QD-UBND,Quyết định 1024 2019,Tỉnh Hải Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1024/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

7

Quyết định 866/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

866/QD-UBND,Quyết định 866 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Ninh Giang Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

8

Quyết định 867/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

867/QD-UBND,Quyết định 867 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện Kim Thành,Kế hoạch sử dụng đất của huyện Kim Thành Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

9

Quyết định 869/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

869/QD-UBND,Quyết định 869 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Giàng,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Giàng Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

10

Quyết định 868/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

868/QD-UBND,Quyết định 868 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

11

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

570/QD-UBND,Quyết định 570 2021,Tỉnh Hải Dương,Công tác phòng chống COVID-19,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Phòng chống dịch COVID19 Hải Dương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2021

12

Quyết định 484/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hải Dương năm 2021

484/QD-UBND,Quyết định 484 2021,Tỉnh Hải Dương,Chương trình Thực hành tiết kiệm tỉnh Hải Dương,Chương trình Thực hành chống lãng phí Hải Dương,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hải Dương 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

13

Kế hoạch 48/KH-UBND về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019

48/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

14

Quyết định 429/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

429/QD-UBND,Quyết định 429 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Hà,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

15

Quyết định 430/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

430/QD-UBND,Quyết định 430 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lộc,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

16

Quyết định 428/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

428/QD-UBND,Quyết định 428 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Hải Dương 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

17

Quyết định 431/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

431/QD-UBND,Quyết định 431 2021,Tỉnh Hải Dương,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Hải Dương 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

18

Quyết định 60/2020/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

60/2020/QD-UBND,Quyết định 60 2020,Tỉnh Hải Dương,Quản lý khu du lịch cấp tỉnh Hải Dương,Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Hải Dương,Mô hình quản lý khu du lịch cấp Hải Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

19

Kế hoạch 4/KH-UBND năm 2021 triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương

4/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Triển khai thi hành Luật Thanh niên,Thi hành Luật Thanh niên tỉnh Hải Dương,Triển khai Luật Thanh niên tỉnh Hải Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

20

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021

58/2020/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh Hải Dương,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hải Dương,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Hải Dương 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77