Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HA TINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 137069 văn bản

1

Kế hoạch 121/KH-UBND về khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

121/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Khuyến công địa phương,Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh,Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

2

Kế hoạch 58/KH-UBND về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

58/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Công tác Thông tin đối ngoại,Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh,Công tác Thông tin đối ngoại năm 2020,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

3

Quyết định 3124/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

3124/QD-UBND,Quyết định 3124 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

4

Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh

3126/QD-UBND,Quyết định 3126 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà Hà Tĩnh 2020,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

5

Kế hoạch 431/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

431/KH-UBND,Quyết định 431 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 431/KH-UBND Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

6

Quyết định 1018/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

1018/QD-UBND,Quyết định 1018 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

7

Quyết định 3055/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

3055/QD-UBND,Quyết định 3055 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

8

Quyết định 3056/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

3056/QD-UBND,Quyết định 3056 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 2020,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Cẩm Xuyên Hà Tĩnh,Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất Cẩm Xuyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

9

Nghị quyết 228/NQ-HĐND năm 2020 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh

228/NQ-HDND,Nghị quyết 228 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Dự kiến kế hoạch đầu tư công Hà Tĩnh,Kế hoạch đầu tư công Hà Tĩnh 2021,Dự kiến kế hoạch đầu tư công Hà Tĩnh 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

10

Nghị quyết 233/NQ-HĐND về không triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

233/NQ-HDND,Nghị quyết 233 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Chương trình giám sát chuyên đề Hội đồng tỉnh Hà Tĩnh,Không thực hiện chương trình giám sát Hà Tĩnh,Triển khai chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

11

Quyết định 3044/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

3044/QD-UBND,Quyết định 3044 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất Can Lộc Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Can Lộc Hà Tĩnh 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Can Lộc Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2020

12

Quyết định 3018/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

3018/QD-UBND,Quyết định 3018 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Vũ Quang Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

13

Quyết định 3002/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

3002/QD-UBND,Quyết định 3002 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

14

Quyết định 2902/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Nội dung giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh

2902/QD-UBND,Quyết định 2902 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Nội dung giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Nội dung giáo dục địa phương,Phê duyệt Nội dung giáo dục địa phương Hà Tĩnh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

15

Quyết định 1811/QĐ-UBND quy định về giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

1811/QD-UBND,Quyết định 1811 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020,Thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

16

Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

2783/QD-UBND,Quyết định 2783 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh,Phát triển thương mại điện tử 2021 2025,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

17

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hà Tĩnh,Hà Tĩnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

18

Kế hoạch 307/KH-UBND về đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

307/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh,Đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

19

Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2020 về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2457/QD-UBND,Quyết định 2457 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Công bố đơn giá nhân công xây dựng ,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh,Công bố đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

20

Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Hà Tĩnh

2315/QD-UBND,Quyết định 2315 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Danh mục khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển,Khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển Hà Tĩnh,Phê duyệt khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.200.252.156