Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HA TINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 142113 văn bản

1

Kế hoạch 513/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

513/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch cải cách hành chính 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

2

Kế hoạch 121/KH-UBND về khuyến công địa phương năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

121/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Khuyến công địa phương,Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh,Khuyến công địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

3

Kế hoạch 58/KH-UBND về công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

58/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Công tác Thông tin đối ngoại,Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh,Công tác Thông tin đối ngoại năm 2020,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

4

Quyết định 973/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

973/QD-UBND,Quyết định 973 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

5

Quyết định 343/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

343/QD-UBND,Quyết định 343 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch ,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

6

Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh

220/QD-UBND,Quyết định 220 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

7

Kế hoạch 108/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

108/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Triển khai phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Hà Tĩnh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

8

Quyết định 3124/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Thạch , tỉnh Hà Tĩnh

3124/QD-UBND,Quyết định 3124 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

9

Quyết định 3126/QĐ-UBND về phê duyệt (bổ sung) kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lộc , tỉnh Hà Tĩnh

3126/QD-UBND,Quyết định 3126 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà Hà Tĩnh 2020,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh,Hà Tĩnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

10

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Tĩnh năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

11

Quyết định 1512/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

1512/QD-UBND,Quyết định 1512 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản,Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh,Đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Tĩnh 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

12

Quyết định 797/QĐ-UBND Chương trình tổng thể của tỉnh Hà Tĩnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

797/QD-UBND,Quyết định 797 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Chương trình về thực hành tiết kiệm tỉnh Hà Tĩnh,Chương trình thực hành chống lãng phí tỉnh Hà Tĩnh,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Tĩnh 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

13

Kế hoạch 53/KH-UBND về hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

53/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Hoạt động đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh,Hoạt động hội nhập quốc tế tỉnh Hà Tĩnh,Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

14

Quyết định 615/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

615/QD-UBND,Quyết định 615 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện Hà Tĩnh,Phân loại khách hàng sử dụng điện tỉnh Hà Tĩnh,Phương án phân loại khách hàng sử dụng điện 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

15

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Ủy quyền xác định giá đất cụ thể tỉnh Hà Tĩnh 2021,Ủy quyền xác định giá đất cụ thể,Xác định giá đất cụ thể tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

16

Quyết định 434/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

434/QD-UBND,Quyết định 434 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Anh,Kế hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

17

Kế hoạch 431/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

431/KH-UBND,Quyết định 431 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 431/KH-UBND Tĩnh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

18

Quyết định 309/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

309/QD-UBND,Quyết định 309 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Khê Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

19

Quyết định 261/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

261/QD-UBND,Quyết định 261 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

20

Quyết định 219/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

219/QD-UBND,Quyết định 219 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hương Sơn Hà Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225