Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TINH HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6803 công văn

1

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

155/HDND-VP,Công văn 155 2018,Tỉnh Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

2

Công văn 6320/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6320/TCHQ-GSQL V/v thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực dự kiến mở cửa khẩu chính Săm Pun, tỉnh Hà Giang Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Trả lời công văn số

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

3

Công văn 360/UBND-KTN năm 2018 về đính chính Quyết định 02/2018/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

360/UBND-KTN,Công văn 360 2018,Tỉnh Hà Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 360/UBND-KTN V/v đính

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

4

Công văn 2579/UBND-KTTH năm 2020 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Hà Giang ban hành

2579/UBND-KTTH,Công văn 2579 2020,Tỉnh Hà Giang,An toàn giao thông trong diễn biến phức tạp Covid-19,Hà Giang đảm bảo an toàn giao thông trong Covid-19,Trật tự giao thông trong diễn biến mới của Covid-19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

5

Công văn 1032/UBND-KTTH năm 2020 công bố tạm thời đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1032/UBND-KTTH,Công văn 1032 2020,Tỉnh Hà Giang,Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang,Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí xây dựng,Quản lý chi phí xây dựng tỉnh Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/10/2020

Cập nhật: 06/05/2020

6

Công văn 310/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2940/BTNMT-TCQLĐĐ

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

7

Công văn 1958/UBND-XD năm 2016 triển khai áp dụng đơn giá nhân công xây dựng công bố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1958/UBND-XD,Công văn 1958,Tỉnh Hà Giang,Đơn giá nhân công xây dựng,Đơn giá nhân công,Xác định đơn giá nhân công,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

8

Công văn 6756/VPCP-KGVX về kết quả thi bất thường Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v Kết quả thi bất thường Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Công an. Xét Báo cáo số 2956/BGD-QLCL ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý điểm thi

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

9

Công văn 80817/CT-TTHT năm 2017 về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trạm thủy điện Nậm Má thuộc tỉnh Hà Giang do Cục Thuế thành phố Nội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 80817/CT-TTHT V/v nộp thuế TNDN đối với trạm thủy điện Nậm Má thuộc tỉnh Hà Giang Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam Địa chỉ: Tầng 3-CT1-583 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Đông, Nội

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

10

Công văn 1459/TCT-CS năm 2015 trả lời kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Hà Giang do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1459/TCT-CS V/v trả lời kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Hà Giang. Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang. Ngày 14/12/2014 Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thuế năm 2014, tại Hội nghị Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Hà Giang kiến

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

11

Công văn 487/TTg-CN năm 2018 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng Khu KTCK Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. Nội, ngày 13  tháng 4  năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại văn bản số 26/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

12

Công văn 1880/TTg-CN năm 2017 về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1880/TTg-CN V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng Khu KTCK Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (văn bản số 114/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017), ý kiến của các Bộ Xây dựng (văn

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

13

Công văn 8386/VPCP-KTN năm 2013 đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

8386/VPCP-KTN,Công văn 8386 2013,Văn phòng Chính phủ,đề nghị Ủy ban Hà Giang,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8386/VPCP-KTN V/v đề nghị của UBND tỉnh Hà Giang

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

14

Công văn 2509/UBND-VX năm 2013 tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người và động vật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

2509/UBND-VX,Công văn 2509,Tỉnh Hà Giang,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2509/UBND-VX V/v tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người và động vật

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

15

Công văn 10262/VPCP-QHQT năm 2016 về Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang xin phép đi công tác Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10262/VPCP-QHQT V/v Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang xin phép đi công tác Pháp. Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang. Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang tại Văn bản số 12/TTr-HĐND ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc xin phép đi công

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

16

Công văn 2108/UBND-CNGTXD năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do tỉnh Hà Giang ban hành

2108/UBND-CNGTXD,Công văn 2108,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2108/UBND-CNGTXD V/v Hỗ trợ người có công với

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

17

Công văn 1600/UBND-KTTH tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

1600/UBND-KTTH,Công văn 1600,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1600/UBND-KTTH V/v tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2013

18

Công văn 1089/UBND-KTTH năm 2013 về thực hiện Chương trình đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Hà Giang

1089/UBND-KTTH,Công văn 1089,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1089/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

19

Công văn 716/UBND-CNGTXD công bố tập suất vốn đầu tư năm 2012 do tỉnh Hà Giang ban hành

716/UBND-CNGTXD,Công văn 716,Tỉnh Hà Giang,công bố tập suất vốn đầu tư ,Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình,tập suất vốn đầu tư năm 2012 ,tập suất vốn đầu tư tỉnh Hà Giang ,Suất vốn đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

20

Công văn 694/UBND-XD năm 2016 công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

694/UBND-XD,Công văn 694 2016,Tỉnh Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 694/UBND-XD V/v Công bố điều chỉnh đơn giá nhân

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 21/10/2020

Cập nhật: 18/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62