Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HA BAC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57198 văn bản

1

Nghị định 58-CP năm 1996 về việc thành lập và điều chỉnh địa giới thị trấn thuộc các huyện Quế Võ, Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc

58-CP,Nghị định 58-CP 1995,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Thành lập thị trấn,Huyện Quế Võ,Huyện Lục Ngạn,Tỉnh Hà Bắc,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-CP

Ban hành: 07/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Quyết định 21-HĐBT năm 1985 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

21-HDBT,Quyết định 21-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Hà Bắc,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-HĐBT Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ

Ban hành: 30/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

3

Quyết định 115-TTg năm 1996 phê duyệt dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh lạng sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115-TTg,Quyết định 115-TTg 1996,Thủ tướng Chính phủ,Trồng rừng,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Hà Bắc,Liên bang Đức viện trợ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-TTg Nội, ngày 17 tháng 2 năm 1996

Ban hành: 17/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Quyết định 130-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh địa giới của một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

130-HDBT,Quyết định 130-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Hà Bắc,Điều chỉnh địa giới huyện,Điều chỉnh địa giới thị xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-HĐBT Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 03/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

5

Quyết định 237-CP năm 1980 về việc sát nhập xã An Bình thuộc huyện Gia Lương vào huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc do Hội đồng Chính phủ ban hành

237-CP,Quyết định 237-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Sáp nhập xã,Huyện Thuận Thành,Tỉnh Hà Bắc,Xã An Bình,Huyện Gia Lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 237-CP Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 01/08/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 135-BT năm 1978 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

135-BT,Quyết định 135-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Huyện Tân Yên,Tỉnh Hà Bắc,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 135-BT Nội,

Ban hành: 05/08/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

7

Quyết định 88-NV năm 1967 phê chuẩn việc thành lập 2 thị trấn nông trường thuộc tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

88-NV,Quyết định 88-NV 1967,Bộ Nội vụ,Thị trấn nông trường,Tỉnh Hà Bắc,Thành lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-NV Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

8

Quyết định 127-NV năm 1964 về việc thành lập xã Đa Mai thuộc thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc do Bộ Nội vụ ban hành

127-NV,Quyết định 127-NV 1964,Bộ Nội vụ,Thành lập xã,Xã Đa Mai,Thị xã Bắc Giang,Tỉnh Hà Bắc,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 127-NV Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1964 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ ĐA MAI THUỘC THỊ XÃ

Ban hành: 22/04/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2007

9

Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

2590/QD-UBND,Quyết định 2590 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Mê,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắctỉnh Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Mê năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

10

Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

2587/QD-UBND,Quyết định 2587 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Bắc Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

11

Nghị Quyết về việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sáp nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc do Quốc hội ban hành

HẢI NINH, VÀO HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH HÀ BẮC QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về sự cần thiết hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng và sát nhập xã Hữu Sản thuộc huyện Đình Lập, tỉnh Hải Ninh, vào huyện Sơn Động, tỉnh Hà Bắc, QUYẾT NGHỊ: Phê chuẩn việc : Hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu

Ban hành: 30/10/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2010

12

Quyết định 11-BT năm 1975 về việc chia thị xã Mường Giôn thuộc huyện Quảng Nhai, tỉnh Sơn La thành hai xã và đổi tên xã Lạc Giản thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

11-BT,Quyết định 11-BT 1975,Phủ Thủ tướng,Chia thị xã,Tỉnh Sơn La,Huyện Yên Dũng,Huyện Quảng Nhai,Tỉnh Hà Bắc,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11-BT Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1975 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG PHỦ

Ban hành: 22/02/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

13

Quyết định 2797/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN BẮC MÊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

14

Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN BẮC QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

15

Quyết định 5233/QĐ-UBND về bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bắc Từ Liêm, thành phố Nội

5233/QD-UBND,Quyết định 5233 2020,Thành phố Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm,Danh mục kế hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm, Nội bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

16

Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

999/QD-UBND,Quyết định 999 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Kế hoạch phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp Lạng Sơn,Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp,Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

17

Quyết định 2951/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BẮC MÊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

18

Quyết định 2969/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN BẮC QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

19

Quyết định 301/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bắc Quang do tỉnh Hà Giang ban hành

02 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN BẮC QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

20

Quyết định 2897/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

tháng 12 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN BẮC MÊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225