Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TINH GIA LAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12591 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12682:2019 về Thuốc thú y - Lấy mẫu

TCVN12682:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12682:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12682 : 2019 THUỐC THÚ Y - LẤY MẪU Veterinary drugs - Sampling Lời nói đầu TCVN 12682 : 2019 do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương I - Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị,

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9486:2018 về Phân bón - Lấy mẫu

TCVN9486:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9486:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9486:2018 PHÂN BÓN - LẤY MẪU Fertilizers - Sampling Lời nói đầu TCVN 9486:2018 thay thế cho TCVN 9486:2013. TCVN 9486:2018 do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12386:2018 về Thực phẩm - Hướng dẫn chung về lấy mẫu

tỷ lệ phần trăm đơn vị sản phẩm không phù hợp trong lô hàng - Xác định và tính số mẫu không phù hợp trong mẫu (phương án định tính) - So sánh giá trị trung bình số học của các mẫu thử (phương án định lượng). Phương án lấy mẫu thích hợp (theo thực tế hoặc theo kinh nghiệm) Hai sơ đồ dưới đây tổng hợp cách tiếp cận có hệ thống

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12182:2018 về Quy trình sản xuất hạt giống ngô lai

9 Thư mục tài liệu tham khảo [1] QCVN 01-53:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô lai. [2] QCVN 01-66:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ngô.

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12105:2018 về Phân bón vi sinh vật - Lấy mẫu

dụng ức chế các vi sinh vật gây hại cây trồng. 2.2 Phân bón hữu cơ vi sinh (organic microbial fertilizer) Là phân bón trong thành phần chính gồm có chất hữu cơ và ít nhất 01 loài vi sinh vật có ích. 2.3 Vi sinh vật có ích (beneficial microorganisms) Là các vi sinh vật đã được nghiên cứu, đánh giá hoạt tính sinh học; an

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12502:2018 (ISO 28591:2017) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

TCVN12502:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12502:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12502:2018 ISO 28591:2017 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Sequential sampling plans for inspection by attributes Lời nói đầu TCVN 12502:2018 thay thế TCVN 9601:2013. TCVN 12502:2018 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11840:2017 về Quy trình sản xuất hạt giống lúa lai

gian tưới từ 10 ngày đến 12 ngày. 3.2.4  Đánh giá các tính trạng đặc trưng của cá thể và dòng 3.2.4.1  Đánh giá tại ruộng Người sản xuất giống tham khảo bản mô tả giống (Phụ lục B) của cơ quan khảo nghiệm hoặc của tác giả để quan sát chọn lọc các cá thể hoặc dòng tại ruộng theo từng giai đoạn. Lấy mẫu: Trước khi thu hoạch từ 3

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12017:2017 về Thuốc bảo vệ thực vật - Lấy mẫu

TCVN12017:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12017:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12017:2017 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - LẤY MẪU Pesticides - Sampling Lời nói đầu TCVN 12017: 2017 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-6:2018 (ISO 5667-6:2014) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối

được đào tạo về an toàn cho những điều kiện mà chắc chắn họ gặp phải. 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra những nguyên tắc cần áp dụng để thiết kế các chương trình lấy mẫu, kỹ thuật lấy mẫu và xử lý các mẫu nước lấy từ sông và suối dùng để đánh giá các đặc tính lý học, hóa học. Tiêu chuẩn này không áp dụng để lấy mẫu nước ở

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12546:2019 (ISO 10715:1997) về Khí thiên nhiên - Hướng dẫn lấy mẫu

(thường là 95%) và 'bậc tự do', ở đây được lấy làm số phép đo trừ đi một (n - 1). VÍ DỤ 1 Xác định nhiệt trị trung bình hàng tháng d = 0, 4 % (giới hạn sai số yêu cầu từ hợp đồng giao nhận thương mại đối với giá trị trung bình hàng tháng) s = 0, 6 % (biến động ước tính trong khoảng thời gian một tháng) Ước tính đầu tiên, lấy

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11865-2:2017 (ISO 11648-2:2001) về Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống - Phần 2: Lấy mẫu vật liệu dạng hạt

bằng phân tích hóa học và/hoặc thử vật lý. Các phương pháp lấy mẫu áp dụng được cho vật liệu này đòi hỏi việc kiểm tra để xác nhận sự phù hợp với quy định kỹ thuật của sản phẩm hoặc yêu cầu của hợp đồng, để tính giá trị trung bình lô của đại lượng đo được làm cơ sở cho thỏa thuận giữa các đối tác thương mại, hoặc để ước lượng tập hợp các biến và

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2019 (ISO 21748:2017) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo

gồm Q cá thể thử lấy từ một mẻ lớn hơn và kết quả trung bình sẽ được áp dụng cho các cá thể khác trong mẻ đó, thì đóng góp của độ không đảm bảo được dựa trên khoảng dự đoán (nghĩa là ). Cũng có thể ước lượng ảnh hưởng của tính không thuần nhất về mặt lý thuyết, bằng cách sử dụng hiểu biết về quá trình lấy mẫu và các giả định thích hợp về phân bố

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11303:2016 về Phát thải nguồn tĩnh - Lấy mẫu và đo vận tốc

TCVN11303:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11303:2016,***,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11303:2016 PHÁT THẢI NGUỒN TĨNH - LẤY MẪU VÀ ĐO VẬN TỐC Sample and velocity traverses for stationary sources Lời nói đầu TCVN 11303:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo EPA Method 1 Sample

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12294:2018 (ISO 28590:2017) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Giới thiệu bộ tiêu chuẩn TCVN 7790 (ISO 2859) về Lấy mẫu để kiểm tra định tính

TCVN12294:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12294:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12294:2018 ISO 28590:2017 QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH - GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 7790 (ISO 2859) VỀ LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Sampling procedures for inspection by attributes - Introduction to the ISO 2859 series

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10792:2015 về Hoa Hublông - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN10792:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10792:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10792:2015 HOA HUBLÔNG - LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Hops - Sampling and preparation of test sample Lời nói đầu TCVN 10792:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đồ uống châu Âu EBC

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10787:2015 về Malt - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN10787:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10787:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10787:2015 MALT – LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Malt – Sampling and preparation of test sample Lời nói đầu TCVN 10787:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 935.25 Sampling of malt và AOAC 935.26 Malt.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8761-1:2017 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 1: Nhóm loài cây lấy gỗ

TCVN8761-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8761-1:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8761-1:2017 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG - PHẦN 1: NHÓM LOÀI CÂY LẤY GỖ Forest cultivar - Testing for value of cultivation and use - Part 1: Timber tree species Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123