Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TINH GIA LAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19539 công văn

1

Công văn 828/BYT-DP năm 2021 về Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai do Bộ Y tế ban hành

828/BYT-DP,Công văn 828 2021,Bộ Y tế,Hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Gia Lai,Hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19,Phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

2

Công văn 88/DP-DT năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành

88/DP-DT,Công văn 88 2021,Cục Y tế dự phòng,Hỗ trợ tỉnh Gia Lai truy vết phòng chống COVID-19,Hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết về Covid-19,Phối hợp điều tra truy vết xử lý ổ dịch ở Gia Lai,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

3

Công văn 414/VPCP-NN năm 2021 về nghiên cứu, xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

414/VPCP-NN,Công văn 414 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa Gia Lai,Dự án sân golf Đắk Đoa tỉnh Gia Lai,Nghiên cứu thông tin về Dự án sân golf Đắk Đoa,Đầu tư,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

4

Công văn 5611/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của địa phương về sử dụng, bàn giao lại tài sản công do Văn phòng Chính phủ ban hành (tỉnh Gia Lai)

5611/VPCP-QHDP,Công văn 5611 2020,Văn phòng Chính phủ,Trả lời kiến nghị tỉnh Gia Lai về sử dụng tài sản công,Kiến nghị của Gia Lai về bàn giao lại tài sản công,Xử lý đề nghị bàn giao nhà đất Gia Lai,Bất động sản,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

5

Công văn 3930/BKHĐT-KTĐPLT năm 2019 về thực hiện dự án Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ thị trấn Kbang tỉnh Gia Lai do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang của tỉnh Gia Lai. Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng Kbang Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 4208/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

6

Công văn 300/SXD-QLHĐXD năm 2015 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

300/SXD-QLHDXD,Công văn 300 2015,Tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH GIA LAI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 300/SXD-QLHĐXD V/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2015

7

Công văn 4891/VPCP-KTTH năm 2018 bổ sung vốn đối với doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

sung vốn đối với doanh nghiệp lâm nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Xét đề nghị của Bộ

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

8

Công văn 10659/VPCP-KTTH năm 2017 bổ sung vốn điều lệ đối với 11 công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v bổ sung vốn điều lệ đối với 11 công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

9

Công văn 1270/TCHQ-GSQL năm 2017 về thời hạn thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu qua lối mở biên giới tỉnh Gia Lai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 1270/TCHQ-GSQL V/v thời hạn thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu qua lối mở biên giới tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 94/HQGLKT-NV ngày 20/01/2017 của Cục Hải quan Gia Lai Kon Tum báo

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

10

Công văn 11164/VPCP-CN năm 2016 thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

11164/VPCP-CN V/v thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; - Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

11

Công văn 6553/VPCP-V.III năm 2013 xử lý đề nghị của tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 6553/VPCP-V.III V/v xử lý một số đề nghị của tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Tài chính; - Bộ Y tế; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

12

Công văn 1869/CT-TTHT năm 2013 thông báo chính sách thuế do Cục thuế tỉnh Gia Lai ban hành

1869/CT-TTHT,Công văn 1869 2013,Tỉnh Gia Lai,Thuế GTGT,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1869/CT-TTHT V/v: thông báo chính sách thuế

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

13

Công văn 1808/TTg-KTN năm 2016 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1808/TTg-KTN,Công văn 1808,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển khu công nghiệp ,Điều chỉnh khu công nghiệp,Khu công nghiệp của tỉnh Gia Lai,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

14

Công văn 7146/TCHQ-GSQL năm 2016 về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 7146/TCHQ-GSQL V/v tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. Trả lời công văn số 680/HQGLKT-NV ngày 4/7/2016 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum đề nghị sử dụng địa

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

15

Công văn 16174/BTC-KHTC xử lý nhà, đất thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

trên địa bàn tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Bộ Tài chính nhận được Công văn số 6310/TCHQ-TVQT ngày 12/11/2012 của Tổng cục Hải quan về việc bàn giao trụ sở cũ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, theo đó Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

16

Công văn 2611/CT-KK&KTT về cắt giảm mẫu biểu báo cáo trong nội bộ ngành Thuế do Cục thuế tỉnh Gia Lai ban hành

2611/CT-KK&KTT,Công văn 2611,Tỉnh Gia Lai,Ngành thuế,giảm mẫu biểu báo cáo ngành Thuế ,Mẫu biểu báo cáo ngành Thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2013

17

Công văn 5991/UBND-KTTH năm 2015 về tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 01/01/2016

5991/UBND-KTTH,Công văn 5991,Tỉnh Gia Lai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5991/UBND-KTTH V/v tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

18

Công văn 1831/TTg-ĐMDN năm 2015 về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thuộc UBND tỉnh Gia Lai Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 3552/PA-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015), ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 6508/BNN-QLDN ngày 12 tháng 8

Ban hành: 15/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2015

19

Công văn 1814/TTg-KTN năm 2015 về chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tỉnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1814/TTg-KTN V/v chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tỉnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải,

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2015

20

Công văn 301/SXD-QLHĐXD năm 2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

301/SXD-QLHDXD,Công văn 301 2015,Tỉnh Gia Lai,Đơn giá nhân công,Xác định đơn giá nhân công,Chi phí đầu tư,Chi phí đầu tư xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH GIA LAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49