Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH GIA LAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 108279 văn bản

1

Kế hoạch 163/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 163/KH-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH GIA LAI NĂM

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

2

Kế hoạch 847/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 847/KH-UBND Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH GIA LAI NĂM

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

3

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng 10 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

4

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 13 tháng 9 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

5

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 28 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

6

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 320/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

7

Quyết định 315/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2019

8

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng môi trường tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2017/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 11 tháng 04 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

9

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 28 tháng 02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

10

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

11

Quyết định 420/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 420/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 20 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

12

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 07 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2019

13

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2016/QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 01 tháng 03 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ

Ban hành: 01/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

14

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đến năm 2020 của tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 208/KH-UBND Gia Lai, ngày 24 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

15

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

16

Kế hoạch 45/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam của tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/KH-UBND Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

17

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2019/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

18

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2018/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THI ĐUA, KHEN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

19

Quyết định 618/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 618/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 25 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

20

Quyết định 546/QĐ-UBND năm 2018 quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 546/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 30 tháng 11 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỰC

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146