Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG THAP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61188 văn bản

1

Quyết định 304/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố hiện trạng rừng tỉnh Đồng Tháp năm 2020

304/QD-UBND-HC,Quyết định 304 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Công bố hiện trạng rừng tỉnh Đồng Tháp,Công bố hiện trạng rừng năm 2020,Hiện trạng rừng tỉnh Đồng Tháp năm 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

2

Kế hoạch 49/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

49/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Triển khai thực hiện công tác pháp chế,Công tác pháp chế tỉnh Đồng Tháp,Thực hiện công tác pháp chế tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

3

Kế hoạch 285/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2021

285/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp,Cải cách hành chính năm 2021,Cải cách hành chính Đồng Tháp 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 05/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

4

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2020 về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

133/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Đào tạo nghề Đồng Tháp 2020,Đào tạo nghề nông nghiệp Đồng Tháp,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đồng Tháp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

5

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2021 về đặt tên đường tại Trung tâm xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Đặt tên đường tại Trung tâm xã Trường Xuân,Đặt tên đường tại Trung tâm xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp,Đặt tên tuyến đường tại huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

6

Kế hoạch 28/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

28/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

7

Quyết định 222/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Phương án Ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

222/QD-UBND-HC,Quyết định 222 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phương án Ứng phó với áp thấp nhiệt đới Đồng Tháp,Phương án Ứng phó với bão tỉnh Đồng Tháp,Phương án Ứng phó với áp thấp nhiệt đới bão,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

8

Quyết định 25/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

25/QD-UBND-ND,Quyết định 25 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tháp Mười,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

9

Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 về phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

269/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Phát triển cây xanh đô thị tỉnh Đồng Tháp,Phát triển cây xanh đô thị đến 2030,Kế hoạch Phát triển cây xanh đô thị tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

10

Quyết định 1285/QĐ-UBND-HC năm 2021 về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1285/QD-UBND-HC,Quyết định 1285 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Xếp loại đường để xác định cước vận tải tỉnh Đồng Tháp,Cước vận tải đường bộ tỉnh Đồng Tháp,Xếp loại đường xác định cước vận tải đường bộ Đồng Tháp,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

11

Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 101/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

56/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 56 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Bãi bỏ Nghị quyết 101/2016/NQ-HĐND tỉnh Đồng Tháp,Bãi bỏ lệ phí cấp chứng minh nhân dân tỉnh Đồng Tháp,Bãi bỏ mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

12

Nghị quyết 63/2021/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

63/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản công tỉnh Đồng Tháp,Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản công tỉnh Đồng Tháp,Thẩm quyền mua sắm xử lý tài sản công tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

13

Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030

65/NQ-HDND,Nghị quyết 65 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp,Phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 2030,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

14

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2021 về đặt tên đường tại thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Đặt tên đường tại thị trấn Thường Thới Tiền tỉnh Đồng Tháp,Đặt tên đường tại huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp,Đặt tên tuyến đường thị trấn Thường Thới Tiền Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

15

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

17/2021/QD-UBND,Quyết định 17 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Sử dụng đò tỉnh Đồng Tháp,Giá dịch vụ sử dụng đò tỉnh Đồng Tháp,Khung giá dịch vụ sử dụng đò tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

16

Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

208/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Phòng chống mại dâm tỉnh Đồng Tháp,Phòng chống mại dâm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch Phòng chống mại dâm tỉnh Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

17

Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 về phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

204/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp,Phát triển vận tải giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch Phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

18

Kế hoạch 207/KH-UBND về đào tạo nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

207/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Đào tạo nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp,Đào tạo nghề nghiệp Đồng Tháp giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch Đào tạo nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp 2021,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2021

19

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 về cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

198/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Cung cấp nước sạch tỉnh Đồng Tháp,Cung cấp nước sạch giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch cung cấp nước sạch tỉnh Đồng Tháp 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

20

Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020

185/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Tháp,Bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2015 2020,Bảo tồn đa dạng sinh học Đồng Tháp 2015 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.231