Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40536 công văn

1

Công văn 6196/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành

6196/UBND-KGVX,Công văn 6196 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID19,Biện pháp phòng chống dịch Covid19 tỉnh Đồng Nai,Thực hiện biện pháp phòng chống Covid19 Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

2

Công văn 7352/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

7352/UBND-KGVX,Công văn 7352 2021,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện biện pháp phòng chống COVID 19 tỉnh Đồng Nai,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Đồng Nai,Biện pháp cấp bách phòng chống COVID 19 tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2021

3

Công văn 4297/SYT-NV năm 2021 hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

4297/SYT-NV,Công văn 4297 2021,Tỉnh Đồng Nai,Hướng dẫn xét nghiệm tại cơ sở kinh doanh Đồng Nai,Xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh tỉnh Đồng Nai,Tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở kinh doanh tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

4

Công văn 111/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 111/TTg-CN V/v Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Xét đề nghị

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

5

Công văn 1836/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 1836/TTg-CN V/v Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

6

Công văn 9026/UBND-KGVX năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

9026/UBND-KGVX,Công văn 9026 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phòng chống dịch Covid 19 tỉnh Đồng Nai,Chống lây nhiễm Covid 19,Tuyên truyền phòng chống Covid 19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

7

Công văn 1475/SNN-TL năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai ban hành

1475/SNN-TL,Công văn 1475 2020,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Nghị định 129/2017/NĐ-CP Đồng Nai,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Đồng Nai,Kế hoạch khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi,Tài chính nhà nước UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

8

Công văn 6751/BTC-TCHQ năm 2017 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Bộ Tài chính ban hành

6751/BTC-TCHQ V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - UBND tỉnh Đồng Nai. Bộ Tài chính nhận được công văn số 4237/VPCP-ĐMDN ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

9

Công văn 2287/VPCP-V.I năm 2019 về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Đồng Nai về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thanh tra Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

10

Công văn 95/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. - Trung ương Đoàn

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

11

Công văn 12314/VPCP-V.I năm 2018 về thu hồi đất, thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

đến Khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Báo Thanh niên số ra ngày 9 tháng 11 năm 2018 phản ánh một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và việc

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

12

Công văn 65/SKHĐT-VX công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai ban hành

65/SKHDT-VX,Công văn 65,Tỉnh Đồng Nai,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Bộ máy hành chính UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/SKHĐT-VX V/v Công bố Quy hoạch phát triển

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

13

Công văn 1452/TCT-CS năm 2015 trả lời kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai do Tổng cục Thuế ban hành

1452/TCT-CS,Công văn 1452 2015,Tổng cục Thuế,Cục Thuế tỉnh Đồng Nai,Trả lời kiến nghị Cục Thuế ,Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

14

Công văn 144/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 144/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

15

Công văn 1310/TTg-CN năm 2017 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 1310/TTg-CN V/v chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Xét đề nghị

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

16

Công văn 6960/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6335/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2017)

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

17

Công văn 2754/VPCP-QHĐP năm 2017 giải quyết kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về đề nghị của Tổng thư ký Quốc hội tại các văn bản số 517/TTKQH-TH ngày 17

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

18

Công văn 2307/TTg-CN năm 2016 về cơ chế đặc thù của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 2307/TTg-CN V/v cơ chế đặc thù của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2016

19

Công văn 2250/TTg-KTN năm 2016 điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai để xây dựng nhà ở công nhân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai để xây dựng nhà ở công nhân Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

20

Công văn 1807/TTg-KTN năm 2016 báo cáo tình hình thực hiện Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11610/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016) về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29