Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH DONG NAI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 205345 văn bản

1

Kế hoạch 3535/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019

3535/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3535/KH-UBND Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2019 KẾ

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

2

Kế hoạch 3870/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

3870/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác bảo vệ môi trường 2020,Bảo vệ môi trường Đồng Nai 2020,Thực hiện tăng cường công tác bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

3

Kế hoạch 5152/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2018

5152/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5152/KH-UBND Đồng Nai, ngày 24 tháng 5 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

4

Chương trình 2524/CTr-UBND công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2017

2524/CTr-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác đối ngoại,Chương trình công tác,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/CTr-UBND

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

5

Kế hoạch 14256/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019

14256/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14256/KH-UBND Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2018 KẾ

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

6

Quyết định 61/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

61/2020/QD-UBND,Quyết định 61 2020,Tỉnh Đồng Nai,Quy định quản lý trật tự xây dựng,Quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai,Quy định quản lý trật tự xây dựng Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

7

Quyết định 57/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

57/2020/QD-UBND,Quyết định 57 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

8

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

58/2020/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường,Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường Đồng Nai,Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

9

Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Đồng Nai,Lệ phí cấp giấy phép xây dựng tỉnh Đồng Nai,Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng,Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

10

Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

30/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất Đồng Nai 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Đồng Nai,Thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

11

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Đồng Nai 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

12

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

22/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Đồng Nai,Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai,Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

13

Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

26/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2020,Tỉnh Đồng Nai,Lệ phí đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai,Lệ Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Đồng Nai,Quy định lệ phí đăng ký kinh doanh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

14

Quyết định 4501/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

4501/QD-UBND,Quyết định 4501 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch thanh tra năm 2021 Đồng Nai,Thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

15

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

49/2020/QD-UBND,Quyết định 49 2020,Tỉnh Đồng Nai,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh Đồng Nai,Bãi bỏ văn bản quy phạm tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

16

Kế hoạch 13324/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác ngành thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

13324/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Triển khai công tác ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai,Triển khai công tác ngành thanh tra năm 2021,Công tác ngành thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

17

Quyết định 4025/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

4025/QD-UBND,Quyết định 4025 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai,Phát triển thương mại điện tử 2021 2025,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

18

Quyết định 3794/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3794/QD-UBND,Quyết định 3794 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt Đồng Nai,Phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt 2021,Giá trần xử lý rác sinh hoạt Đồng Nai 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

19

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Đồng Nai,Mật độ chăn nuôi tỉnh Đồng Nai,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Đồng Nai đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

20

Quyết định 3529/QĐ-UBND năm 2020 về Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0

3529/QD-UBND,Quyết định 3529 2020,Tỉnh Đồng Nai,Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử Đồng Nai,Khung Kiến trúc điện tử phiên bản 2.0,Chính quyền điện tử Đồng Nai phiên bản 2.0,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188