Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH CAO BANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 123080 văn bản

1

Quyết định 756/QĐ-UBND về giao dự toán chi ngân sách tỉnh Cao Bằng năm 2021

756/QD-UBND,Quyết định 756 2021,Tỉnh Cao Bằng,Giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tỉnh Cao Bằng,Giao dự toán chi ngân sách tỉnh Cao Bằng,Dự toán chi ngân sách tỉnh Cao Bằng 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

2

Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng

58/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2020,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch đầu tư công năm 2021,Kế hoạch đầu tư công Cao Bằng 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

3

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư tỉnh Cao Bằng

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Cao Bằng,Quy chế công tác văn thư,Công tác văn thư tỉnh Cao Bằng,Quy chế công tác văn thư Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

4

Kế hoạch 644/KH-UBND năm 2020 về xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

644/KH-UBND,Tỉnh Cao Bằng,Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử,Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý,Công tác cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

5

Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2020 về phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

110/QD-UBND,Quyết định 110 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 110/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 14 tháng 02

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

6

Kế hoạch 4459/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020

4459/KH-UBND,Tỉnh Cao Bằng,Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng,Cải cách hành chính Nhà nước năm 2020,Cải cách hành chính nhà nước Cao Bằng 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

7

Nghị quyết 31/2019/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng

31/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 31 2019,Tỉnh Cao Bằng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2019/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

8

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô,Giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tỉnh Cao Bằng,Quy định giá cước vận tải hàng hóa tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

9

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Cao Bằng,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Cao Bằng,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

10

Chỉ thị 11/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2021,Tỉnh Cao Bằng,Tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp phổ thông Cao Bằng,Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Cao Bằng,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

11

Kế hoạch 969/KH-UBND về tiếp nhận vào làm công chức năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành

969/KH-UBND,Tỉnh Cao Bằng,Điều kiện tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Cao Bằng,Tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2021

12

Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng

1937/QD-UBND,Quyết định 1937 2020,Tỉnh Cao Bằng,Công bố Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng,Bảng giá thiết bị thi công xây dựng công trình Cao Bằng,Công bố Bảng giá thiết bị thi công xây dựng Cao Bằng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

13

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi,Phân cấp quản lý công trình thủy lợi Cao Bằng,Quản lý công trình thủy lợi tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

14

Kế hoạch 260/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021

260/KH-UBND,Tỉnh Cao Bằng,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Cao Bằng,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021,Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Cao Bằng 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

15

Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng

30/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 30 2018,Tỉnh Cao Bằng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2018/NQ-HĐND Cao Bằng, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

16

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng, phiên bản 2.0

140/QD-UBND,Quyết định 140 2021,Tỉnh Cao Bằng,Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử,Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng,Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

17

Quyết định 132/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

132/QD-UBND,Quyết định 132 2021,Tỉnh Cao Bằng,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Cao Bằng,Chương trình thực hành tiết kiệm tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

18

Quyết định 2840/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

2840/QD-UBND,Quyết định 2840 2020,Tỉnh Cao Bằng,Phân loại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Cao Bằng,Quyết định về Phân loại đơn vị hành chính cấp xã,Phân loại đơn vị hành chính Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

19

Quyết định 2846/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Cao Bằng ban hành

2846/QD-UBND,Quyết định 2846 2020,Tỉnh Cao Bằng,Công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Cao Bằng,Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021,Công khai dự toán ngân sách tỉnh Cao Bằng năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

20

Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 do tỉnh Cao Bằng ban hành

2845/QD-UBND,Quyết định 2845 2020,Tỉnh Cao Bằng,Công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Cao Bằng,Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019,Công khai quyết toán ngân sách tỉnh Cao Bằng năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64