Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BINH TRI THIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47820 văn bản

1

Quyết định 73-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

73-HDBT,Quyết định 73-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Tỉnh Bình Trị Thiên,Phân vạch địa giới xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 17/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

2

Quyết định 102-CP năm 1979 phân vạch địa giới một số xã và phường thuộc Tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

102-CP,Quyết định 102-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới phường,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 102-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

3

Quyết định 21-CP năm 1979 về việc mở rộng thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

21-CP,Quyết định 21-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Đồng Hới,Mở rộng thị xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ

Ban hành: 18/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

4

Quyết định 103-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới huyện Lệ Ninh và thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

103-HDBT,Quyết định 103-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thị xã Đồng Hới,Điều chỉnh địa giới huyện,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Lệ Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1985

Ban hành: 02/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

5

Quyết định 7-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

7-HDBT,Quyết định 7-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 7-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

6

Quyết định 03-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

03-HDBT,Quyết định 03-HDBT 1983,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới phường,Phân vạch địa giới thị trấn,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 06/01/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2007

7

Quyết định 187-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

187-CP,Quyết định 187-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 187-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 18/05/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

8

Quyết định 62-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

62-CP,Quyết định 62-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 62-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

Ban hành: 11/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

9

Quyết định 613-VP18 năm 1977 về việc thành lập xã Quảng Tiến thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Bình Trị Thiên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành

613-VP18,Quyết định 613-VP18 1977,Phủ Thủ tướng,Xã Quảng Tiến,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Quảng Trạch,Thành lập xã,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 613-VP18 Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/02/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

10

Quyết định 72-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phú Lộc, Bố Trạch, Lệ Ninh, Bến Hải và các thị xã Đông Hà, Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Phú Lộc,Thị xã Đông Hà,Huyện Bố Trạch,Thị xã Đồng Hới,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Bến Hải,Huyện Lệ Ninh,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

11

Quyết định 64-HĐBT năm 1981 về việc mở rộng thành phố Huế, thị xã Đông Hà và phân vạch lại địa giới các huyện Hương Điền, Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

64-HDBT,Quyết định 64-HDBT 1981,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới huyện,Thành phố Huế,Thị xã Đông Hà,Tỉnh Bình Trị Thiên,Mở rộng thành phố,Huyện Hương Điền,Huyện Triệu Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 64-HĐBT

Ban hành: 11/09/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

12

Quyết định 74-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Cam Giang và Xã Cam An thuộc huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên, thành một xã lấy tên là xã Cam Giang do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành

74-BT,Quyết định 74-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Hợp nhất xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Huyện Bến Hải,Xã Cam Giang,Xã Cam An,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-BT Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

13

Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1629/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG NAM, HÀ TĨNH ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

14

Quyết định 1599/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1599/QD-TTg,Quyết định 1599 2020,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp gạo hỗ trợ cứu đói các tỉnh chịu thiên tai,Xuất cấp gạo hỗ trợ cứu đói các tỉnh chịu mưa lũ,Cấp gạo hỗ trợ Quảng Bình Quảng Trị Huế,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

15

Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp bổ sung từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam để cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1676/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT CẤP GẠO BỔ SUNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH: QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN HUẾ, QUẢNG NAM ĐỂ CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN VÙNG BỊ THIÊN TAI, MƯA LŨ

Ban hành: 27/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2020

16

Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

quả; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (có Đề án và Phụ lục kèm theo). Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ danh mục vị trí việc làm; biên chế công chức và lao động

Ban hành: 10/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

17

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2019 về cải thiện và nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Bình Định

HOẠCH CẢI THIỆN VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) CỦA TỈNH Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) là Bộ chỉ số đo lường, đánh giá tính hiệu quả về quản trị và hệ thống hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam, dựa trên kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả công tác điều hành, thực thi

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2019

18

Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021

21/KH-UBND,Tỉnh Bình Phước,Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Phước,Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

19

Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1784/QD-UBND,Quyết định 1784 2020,Tỉnh Bình Dương,Phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro thiên tai,Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro,Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Bình Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

20

Kế hoạch 106/KH-UBND về thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

106/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Quy định thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai,Nộp Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình,Thu Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49