Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BINH PHUOC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12015 văn bản

1

Quyết định 1931/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

1931/QD-UBND,Quyết định 1931 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch sử dụng đất của thị xã Phước Long,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Phước,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

2

Quyết định 452/QĐ-UBND năm 2021 quy định về Phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2030

452/QD-UBND,Quyết định 452 2021,Tỉnh Bình Phước,Phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải tỉnh Bình Phước,Phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải đến 2030,Phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải Bình Phước 2030,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

3

Quyết định 258/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước

258/QD-UBND,Quyết định 258 2021,Tỉnh Bình Phước,Phê duyệt Kế hoạch công tác của Sở Giáo dục,Kế hoạch công tác của Sở Giáo dục tỉnh Bình Phước,Kế hoạch công tác của Sở Giáo dục năm 2021,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

4

Quyết định 257/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

257/QD-UBND,Quyết định 257 2021,Tỉnh Bình Phước,Phê duyệt Kế hoạch công tác Sở Khoa học,Kế hoạch công tác Sở Khoa học tỉnh Bình Phước,Kế hoạch công tác Sở Khoa học năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

5

Kế hoạch 21/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước năm 2021

21/KH-UBND,Tỉnh Bình Phước,Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Phước,Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước,Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

6

Kế hoạch 17/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021

17/KH-UBND,Tỉnh Bình Phước,Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bình Phước,Phòng chống dịch bệnh động vật năm 2021,Phòng chống dịch bệnh động vật Bình Phước 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

7

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND về Đơn giá thống kê đất đai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Phước

35/2020/QD-UBND,Quyết định 35 2020,Tỉnh Bình Phước,Đơn giá thống kê đất đai tỉnh Bình Phước,Đơn giá thống kê đất đai hàng năm,Thống kê đất đai hàng năm tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

8

Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tỉnh Bình Phước

3152/QD-UBND,Quyết định 3152 2020,Tỉnh Bình Phước,Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Bình Phước,Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

9

Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

33/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 33 2020,Tỉnh Bình Phước,Mức thu nộp lệ phí hộ tịch tỉnh Bình Phước,Quy định mức thu nộp lệ phí hộ tịch,Quy định thu nộp lệ phí hộ tịch Bình Phước,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

10

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bình Phước ban hành

37/NQ-HDND,Nghị quyết 37 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Bình Phước,Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021,Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

11

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bình Phước ban hành

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bình Phước 2021,Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội Bình Phước 2021,Phát triển kinh tế xã hội 2021 Bình Phước,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

12

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2019

39/NQ-HDND,Nghị quyết 39 2020,Tỉnh Bình Phước,Quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Phước,Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019,Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

13

Quyết định 2002/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

2002/QD-UBND,Quyết định 2002 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Long Bình Phước,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

14

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bình Phước,Công tác thi đua tỉnh Bình Phước,Công tác khen thưởng tỉnh Bình Phước,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

15

Quyết định 2359/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

2359/QD-UBND,Quyết định 2359 2020,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hớn Quản Bình Phước,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

16

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bình Phước,Thẩm định giá của Nhà nước,Thẩm định giá của Nhà nước Bình Phước,Thẩm định giá tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

17

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Bình Phước,Giá dịch vụ trông giữ xe tỉnh Bình Phước,Quy định về giá dịch vụ trông giữ xe,Quy định giá dịch vụ trông giữ xe Bình Phước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

18

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bình Phước,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Phước,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 ,Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Phước 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

19

Quyết định 1807/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

1807/QD-UBND,Quyết định 1807 2020,Tỉnh Bình Phước,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước,Kế hoạch sử dụng đất huyện Lộc Ninh Bình Phước,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

20

Quyết định 1718/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

1718/QD-UBND,Quyết định 1718 2020,Tỉnh Bình Phước,Quy hoạch sử dụng đất Hớn Quản Bình Phước,Điều chỉnh sử dụng đất Hớn Quản Bình Phước,Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209