Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BINH DUONG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71987 văn bản

1

Kế hoạch 1759/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2019

1759/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1759/KH-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2019 KẾ HOẠCH CÔNG

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

2

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

20/2019/QD-UBND,Quyết định 20 2019,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2019/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 24 tháng 10 năm

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

3

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương

19/2019/QD-UBND,Quyết định 19 2019,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

4

Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

2955/QD-UBND,Quyết định 2955 2019,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2955/QĐ-UBND Bình Dương, ngày

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

5

Quyết định 2575/QĐ-UBND năm 2019 về Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bình Dương

2575/QD-UBND,Quyết định 2575 2019,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2575/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 09 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

6

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

18/CT-UBND,Chỉ thị 18 2019,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/CT-UBND Bình Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

7

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

16/2019/QD-UBND,Quyết định 16 2019,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2019/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

8

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

04/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2019,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

9

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

11/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2019,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2019/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 31

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

10

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

13/2019/QD-UBND,Quyết định 13 2019,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2019/QĐ-UBND Bình Dương

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

11

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2019,Tỉnh Bình Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

12

Kế hoạch 423/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

423/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Trên địa bàn tỉnh,Kế hoạch hỗ trợ pháp lý,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

13

Kế hoạch 800/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2017

800/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 800/KH-UBND Bình Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2017 KẾ

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

14

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

28/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2018,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

15

Kế hoạch 1805/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1805/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1805/KH-UBND Bình Dương, ngày 24 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 24/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

16

Kế hoạch 1757/KH-UBND về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

1757/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1757/KH-UBND Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2019 KẾ

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

17

Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

1026/QD-UBND,Quyết định 1026 2019,Tỉnh Bình Dương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1026/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

18

Quyết định 04/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

04/2017/QD-UBND,Quyết định 04 2017,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2017/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 17

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

19

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

07/2019/QD-UBND,Quyết định 07 2019,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2019/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

20

Kế hoạch 1307/KH-UBND triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

1307/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1307/KH-UBND Bình Dương, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49