Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TINH BAC NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3112 công văn

1

Công văn 99/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

99/UBND-KGVX,Công văn 99 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh,Biện pháp phòng chống dịch Covid-19,Thực hiện nghiêm phòng chống COVID-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

2

Công văn 10381/VPCP-V.I năm 2020 về việc thanh tra Dự án Khu liên hợp khoa học - đào tạo tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10381/VPCP-V.I V/v phản ánh, kiến nghị của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có Văn bản số 144/2020/HKT-CV gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

3

Công văn 1402/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1402/TTg-CN V/v Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

4

Công văn 6061/VPCP-VI năm 2017 phản ánh của ông Nguyễn Sỹ Lợi tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

6061/VPCP-V.I V/v phản ánh của ông Nguyễn Sỹ Lợi tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017 Kính gửi: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận được đơn của ông Nguyễn Sỹ Lợi (địa chỉ: số 36, Vũ Tuyên Hoàng, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) phản ánh

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

5

Công văn 10669/VPCP-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

10669/VPCP-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5712/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04 tháng 11 năm 2019 và số 5823/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

6

Công văn 1407/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

7

Công văn 1075/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

8

Công văn 170/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 1250/SKHĐT-DN của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

1250/SKHĐT-DN ngày 17/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1250/SKHĐT-DN ngày 17/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng, đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

9

Công văn 880/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

10

Công văn 1256/TTg-CN năm 2017 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trương điều chỉnh QHXD vùng tỉnh Bắc Ninh và QHC đô thị Bắc Ninh Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (các văn bản: số 164/UBND-XDCB ngày 08 tháng 6 năm 2017 và số 2049/UBND-XDCB ngày 28 tháng 6 năm 2017), ý kiến của các

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

11

Công văn 87/VPCP-NC năm 2018 về vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Phong, tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an. Vào sáng ngày 03 tháng 01 năm 2018, xảy ra vụ nổ lớn ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

12

Công văn 1511/TTg-KTN năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

V/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4925/BKHĐT-QLKKT ngày 30 tháng

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

13

Công văn 8999/VPCP-V.I năm 2020 về khiếu nại bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 8999/VPCP-V.I V/v khiếu nại, kiến nghị của ông Vũ Thủy Lợi và một số công dân tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Văn bản số 82/BC-UBND ngày 02 tháng 10

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

14

Công văn 7781/VPCP-V.I năm 2017 kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: - Thanh tra Chính phủ; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét Kết luận thanh tra số 1678/KL-TTCP ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Thanh tra Chính

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

15

Công văn 3696/VPCP-V.III năm 2014 xử lý kiến nghị của tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

3696/VPCP-V.III,Công văn 3696 2014,Văn phòng Chính phủ,Tỉnh Bắc Ninh,Vùng kinh tế trọng điểm,Hỗ trợ vốn đầu tư,Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng ,Chuyển đổi hình thức đầu tư,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

16

Công văn 625/TTg-NN năm 2017 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 625/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

17

Công văn 554/TTg-NN năm 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 554/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Xét đề

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

18

Công văn 706/VPCP-CN năm 2020 về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

706/VPCP-CN,Công văn 706 2020,Văn phòng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2,Đầu tư xây dựng tuyến đường dọc kênh B2 thị xã Từ Sơn,Xây dựng tuyến đường dọc kênh B2 tỉnh Bắc Ninh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

19

Công văn 579/UBND-NN năm 2013 về bổ sung các công trình chống úng, chống hạn năm do tỉnh Bắc Ninh ban hành

579/UBND-NN,Công văn 579,Tỉnh Bắc Ninh,công trình chống úng,công trình chống hạn ,chống úng chống hạn ,bổ sung công trình ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

20

Công văn 02/SXD-KTTH vận dụng định mức công tác bốc xếp vận chuyển lên cao do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành

02/SXD-KTTH,Công văn 02 2013,Tỉnh Bắc Ninh,Bốc xếp vận chuyển lên cao,Vận dụng định mức,Định mức bốc xếp vận chuyển lên cao ,Xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẮC NINH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108