Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BAC NINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33625 văn bản

1

Kế hoạch 67/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

67/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Kiểm tra công vụ tỉnh Bắc Ninh,Kiểm tra công vụ năm 2021,Kiểm tra công vụ Bắc Ninh 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

2

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

04/2021/QD-UBND,Quyết định 04 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà,Lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Bắc Ninh,Bảng giá tính lệ phí trước bạ tỉnh Bắc Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

3

Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh phiên bản 2.0

53/QD-UBND,Quyết định 53 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử,Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh,Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

4

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bắc Ninh,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Ninh 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

5

Kế hoạch 65/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

65/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Ninh,Công tác thi đua khen thưởng năm 2021,Thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Ninh 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

6

Quyết định 12/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021

12/QD-UBND,Quyết định 12 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể,Kế hoạch định giá đất cụ thể tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

7

Kế hoạch 03/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

03/KH-UBND,Tỉnh Bắc Ninh,Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương,Nhiệm vụ quốc phòng địa phương tỉnh Bắc Ninh,Nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

8

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

9

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Y tế Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

10

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

22/2020/QD-UBND,Quyết định 22 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch Bắc Ninh,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

11

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông,Quy định cơ cấu tổ chức Sở Giao thông Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

12

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp,Cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh,Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

13

Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh

1516/QD-UBND,Quyết định 1516,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1516/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

14

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bắc Ninh ban hành Quy chế công tác thi đua,Bắc Ninh ban hành Quy chế công tác khen thưởng,Quy chế công tác thi đua khen thưởng Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

15

Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

924/QD-UBND,Quyết định 924 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

16

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh

374/QD-UBND,Quyết định 374 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao,Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

17

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh,Bãi bỏ 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh,Bãi bỏ Quyết định xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

18

Quyết định 895/QĐ-UBND về Kế hoạch truyền thông đối ngoại tỉnh Bắc Ninh năm 2018

895/QD-UBND,Quyết định 895 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 895/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 11 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

19

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tỉnh Bắc Ninh,Quy định hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại,Phát triển kinh tế trang trại Bắc Ninh 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

20

Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

269/NQ-HDND,Nghị quyết 269 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Đặt tên đường huyện Thuận Thành Bắc Ninh,Đặt tên đường tỉnh Bắc Ninh,Quy định đặt tên đường Bắc Ninh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91