Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BAC GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23361 văn bản

1

Quyết định 48/2020/QĐ-UBND quy định về giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

48/2020/QD-UBND,Quyết định 48 2020,Tỉnh Bắc Giang,Giá nhà tính lệ phí trước bạ Bắc Giang,Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ,Giá nhà tính lệ phí trước bạ Bắc Giang 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

2

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Thanh tra tỉnh Bắc Giang

64/QD-UBND,Quyết định 64 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Thanh tra tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự Thanh tra,Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự Thanh tra tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

3

Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

62/QD-UBND,Quyết định 62 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

4

Quyết định 68/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

68/QD-UBND,Quyết định 68 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

5

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

70/QD-UBND,Quyết định 70 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

6

Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

63/QD-UBND,Quyết định 63 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

7

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

65/QD-UBND,Quyết định 65 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

8

Quyết định 69/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Sở Y tế tỉnh Bắc Giang

69/QD-UBND,Quyết định 69 2021,Tỉnh Bắc Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp nhân sự Sở Y tế tỉnh Bắc Giang,Sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

9

Chỉ thị 1/CT-UBND năm 2021 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1/CT-UBND,Chỉ thị 1 2021,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ Bắc Giang,Tăng cường hoạt động khoa học công nghệ Bắc Giang,Hoạt động khoa học và công nghệ Bắc Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

10

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

47/2020/QD-UBND,Quyết định 47 2020,Tỉnh Bắc Giang,Khung giá rừng tỉnh Bắc Giang,Quy định khung giá rừng,Quy định khung giá rừng Bắc Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

11

Quyết định 148/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

148/QD-UBND,Quyết định 148 2020,Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

12

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Bắc Giang,Hoạt động quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Giang,Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời,Quy định hoạt động quảng cáo ngoài trời,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

13

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương của tỉnh Bắc Giang

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Bắc Giang,Công tác quản lý nợ chính quyền địa phương,Quản lý nợ chính quyền địa phương Bắc Giang,Quy chế phối hợp quản lý nợ chính quyền địa phương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

14

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Bắc Giang,Hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Giang,Quản lý hoạt động khoáng sản,Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

15

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2021

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang,Chương trình giám sát tỉnh Bắc Giang 2021,Chương trình giám sát của Hội đồng tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

16

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

05/NQ-HDND,Nghị quyết 05 2020,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình phát triển nhà ở Bắc Giang 2030,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

17

Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bắc Giang

04/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm 2020,Nhiệm vụ phát triển xã hội 6 tháng cuối năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

18

Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2020 về mã định danh cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang

567/QD-UBND,Quyết định 567 2020,Tỉnh Bắc Giang,Mã định danh cho các cơ quan Nhà nước,Mã định danh cho các cơ quan Bắc Giang,Mã định danh cơ quan tỉnh Bắc Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

19

Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

515/QD-UBND,Quyết định 515 2020,Tỉnh Bắc Giang,Công bố đơn giá nhân công xây dựng ,Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang,Công bố đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

20

Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2020 về giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

389/QD-UBND,Quyết định 389 2020,Tỉnh Bắc Giang,Giá dịch vụ nghĩa trang tỉnh Bắc Giang,Giá dịch vụ nghĩa trang Bắc Giang,Nghĩa trang được đầu tư từ ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188