Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BA RIA - VUNG TAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6175 văn bản

1

Kế hoạch 32/KH-UBND về kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

32/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Kế hoạch kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

2

Kế hoạch 11/KH-UBND kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

11/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Công tác kiểm tra công vụ 2020,Công tác kiểm tra công vụ Bà Rịa Vũng Tàu,Kiểm tra công vụ Bà Rịa Vũng Tàu 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

3

Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

119/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tiêm vắc xin phòng COVID19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID19 Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

4

Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1948/QD-UBND,Quyết định 1948 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế quản lý Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Quy chế vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Quy chế quản lý vận hành Cổng dịch vụ công Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

5

Quyết định 1635/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1635/QD-UBND,Quyết định 1635 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước Vũng Tàu,Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

6

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Ban hành khung giá các loại rừng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Khung giá các loại rừng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Ban hành khung giá các loại rừng 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

7

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa,Quản lý khu du lịch cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

8

Quyết định 1365/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

1365/QD-UBND,Quyết định 1365 2021,tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch Vũng Tàu,Chương trình Xúc tiến du lịch 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

9

Kế hoạch 58/KH-UBND về định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

58/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Định giá đất cụ thể tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Giá đất cụ thể Bà Rịa Vũng Tàu,Kế hoạch Định giá đất cụ thể Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

10

Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

57/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước 2021,Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

11

Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

55/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Bà Rịa,Công tác phòng chống tham nhũng Bà Rịa Vũng Tàu,Phòng chống tham nhũng Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

12

Quyết định 804/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

804/QD-UBND,Quyết định 804 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện Bà Rịa Vũng Tàu,Kế hoạch cung cấp điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

13

Kế hoạch 24/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

24/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác văn thư lưu trữ Bà Rịa Vũng Tàu,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Công tác văn thư lưu trữ 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

14

Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Điều hành đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Chỉ thị điều hành đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

15

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

172/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tỉnh Bà Rịa,Công tác bồi thường Nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

16

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Vũng Tàu 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

17

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Phê duyệt đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

18

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

104/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

19

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

160/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác thông tin đối ngoại Vũng Tàu,Công tác thông tin đối ngoại năm 2021,Thông tin đối ngoại Vũng Tàu năm 2021,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

20

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác pháp chế do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác pháp chế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Tăng cường công tác pháp chế Vũng Tàu,Tăng cường công tác pháp chế Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192
server251