Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH BA RIA - VUNG TAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5927 văn bản

1

Kế hoạch 32/KH-UBND về kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

32/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Kế hoạch kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

2

Kế hoạch 11/KH-UBND kiểm tra công vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

11/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện Công tác kiểm tra công vụ 2020,Công tác kiểm tra công vụ Bà Rịa Vũng Tàu,Kiểm tra công vụ Bà Rịa Vũng Tàu 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

3

Kế hoạch 58/KH-UBND về định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

58/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Định giá đất cụ thể tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Giá đất cụ thể Bà Rịa Vũng Tàu,Kế hoạch Định giá đất cụ thể Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

4

Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

57/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác Bảo vệ bí mật nhà nước 2021,Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu,Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

5

Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

55/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Bà Rịa,Công tác phòng chống tham nhũng Bà Rịa Vũng Tàu,Phòng chống tham nhũng Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

6

Quyết định 804/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

804/QD-UBND,Quyết định 804 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện Bà Rịa Vũng Tàu,Kế hoạch cung cấp điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Phê duyệt kế hoạch cung cấp điện 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

7

Kế hoạch 24/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

24/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác văn thư lưu trữ Bà Rịa Vũng Tàu,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Công tác văn thư lưu trữ 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

8

Chỉ thị 04/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Điều hành đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Chỉ thị điều hành đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

9

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

172/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tỉnh Bà Rịa,Công tác bồi thường Nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2021

10

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên Vũng Tàu 2021,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

11

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

160/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác thông tin đối ngoại Vũng Tàu,Công tác thông tin đối ngoại năm 2021,Thông tin đối ngoại Vũng Tàu năm 2021,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

12

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác pháp chế do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công tác pháp chế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Tăng cường công tác pháp chế Vũng Tàu,Tăng cường công tác pháp chế Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

13

Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2778/QD-UBND,Quyết định 2778 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch Truyền thông Dân số Vũng Tàu,Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030,Kế hoạch Truyền thông Dân số Vũng Tàu đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

14

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về khoa học và công nghệ 05 năm 2021-2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

121/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Khoa học và công nghệ 05 năm Vũng Tàu,Khoa học và công nghệ 05 năm 2021 2025,Khoa học và công nghệ Vũng Tàu 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

15

Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1901/QD-UBND,Quyết định 1901 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đơn giá xây dựng công trình Vũng Tàu,Xác định chi phí xây dựng Vũng Tàu,Quản lý chi phí xây dựng Vũng Tàu 2020,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

16

Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1905/QD-UBND,Quyết định 1905 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,Đơn giá chuyên ngành xây dựng Vũng Tàu,Đơn giá thí nghiệm xây dựng Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

17

Kế hoạch 69/KH-UBND về Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

69/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tổng điều tra rà soát hộ nghèo Vũng Tàu,Tổng điều tra rà soát hộ nghèo 2020,Công tác Tổng điều tra rà soát hộ nghèo Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

18

Kế hoạch 68/KH-UBND về triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020

68/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đề án nâng cao thể thao thành tích cao Vũng Tàu,Triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao,Vũng Tàu triển khai nâng cao thể thao thành tích cao,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

19

Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2020 về Nội quy làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

998/QD-UBND,Quyết định 998 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nội quy làm việc Trung tâm phục vụ hành chính công,Trung tâm phục vụ hành chính Vũng Tàu,Nội quy làm việc Trung tâm hành chính công Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

20

Nghị quyết 07/NQ-HĐND bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

07/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bổ sung kế hoạch đầu tư công,Dự án trang thiết bị y tế Vũng Tàu,Thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219