Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH AN GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37803 văn bản

1

Quyết định 551/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2021

551/QD-UBND,Quyết định 551 2021,Tỉnh An Giang,Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang,Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021,Chương trình xúc tiến đầu tư An Giang 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

2

Kế hoạch 41/KH-UBND về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang

41/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021,Kịch bản tăng trưởng kinh tế An Giang 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

3

Kế hoạch 36/KH-UBND về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 tỉnh An Giang

36/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế,Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

4

Quyết định 715/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2019

715/QD-UBND,Quyết định 715 2019,Tỉnh An Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 715/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

5

Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

738/QD-UBND,Quyết định 738 2021,Tỉnh An Giang,Thực hiện công tác bồi thường nhà nước An Giang,Công tác bồi thường nhà nước tỉnh An Giang 2021,Phối hợp thực hiện bồi thường nhà nước An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

6

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh An Giang,Định mức kinh tế về sản xuất chương trình truyền hình,Sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang,Định mức kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

7

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

8

Kế hoạch 95/KH-UBND triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

95/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Triển khai công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em An Giang,Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang 2021,Kế hoạch Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

9

Kế hoạch 37/KH-UBND về tăng trưởng kinh tế năm 2019 tỉnh An Giang

37/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/KH-UBND An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH TĂNG

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

10

Quyết định 268/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

268/QD-UBND,Quyết định 268 2021,Tỉnh An Giang,Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang 2021,Giá lúa thu thuế sử dụng đất tỉnh An Giang,Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

11

Quyết định 236/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

236/QD-UBND,Quyết định 236 2021,Tỉnh An Giang,Chương trình Thực hành tiết kiệm An Giang,Chương trình Thực hành chống lãng phí tỉnh An Giang,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí An Giang 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

12

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh An Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh An Giang,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất An Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

13

Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

179/QD-UBND,Quyết định 179 2021,Tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang,Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử,Phê duyệt phát triển thương mại điện tử An Giang,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

14

Quyết định 57/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

57/2020/QD-UBND,Quyết định 57 2020,Tỉnh An Giang,Bảng giá tính thuế tài nguyên An Giang,Bảng giá tính thuế tài nguyên An Giang 2021,Quy định bảng giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

15

Quyết định 104/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh An Giang

104/QD-UBND,Quyết định 104 2021,Tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

16

Quyết định 105/QĐ-UBND về chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

105/QD-UBND,Quyết định 105 2021,Tỉnh An Giang,Chương trình công tác của Ủy ban tỉnh An Giang,Chương trình công tác Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

17

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh An Giang,Quy chế công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh An Giang,Quy chế công tác thi đua khen thưởng An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

18

Kế hoạch 08/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

08/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Công tác văn thư lưu trữ tỉnh An Giang,Công tác văn thư lưu trữ năm 2021,Công tác văn thư lưu trữ An Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

19

Quyết định 73/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 101/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

73/2020/QD-UBND,Quyết định 73 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Quyết định 101/2017/QĐ-UBND An Giang,Quyết định về người hoạt động không chuyên trách,Quản lý hoạt động không chuyên trách An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

20

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

58/2020/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh An Giang,Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh An Giang,Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức tỉnh An Giang,Quy chế đào tạo bồi dưỡng viên chức tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225