Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH AN GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 40966 văn bản

1

Quyết định 551/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2021

551/QD-UBND,Quyết định 551 2021,Tỉnh An Giang,Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang,Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021,Chương trình xúc tiến đầu tư An Giang 2021,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

2

Kế hoạch 41/KH-UBND về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang

41/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021,Kịch bản tăng trưởng kinh tế An Giang 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

3

Kế hoạch 36/KH-UBND về Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 tỉnh An Giang

36/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế,Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang,Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

4

Quyết định 57/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

57/2021/QD-UBND,Quyết định 57 2021,Tỉnh An Giang,Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang,Xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh An Giang,Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học tỉnh An Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2021

5

Quyết định 52/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng trên địa bàn tỉnh An Giang

52/2021/QD-UBND,Quyết định 52 2021,Tỉnh An Giang,Quy chế xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng An Giang,Quy chế xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng,Xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

6

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

49/2021/QD-UBND,Quyết định 49 2021,Tỉnh An Giang,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh An Giang,Nội dung về cấp giấy phép xây dựng tỉnh An Giang,Một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

7

Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2021 về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

2054/QD-UBND,Quyết định 2054 2021,Tỉnh An Giang,Chi trả chính sách trợ giúp xã hội tỉnh An Giang,Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội tỉnh An Giang,Dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội tỉnh An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2021

8

Kế hoạch 152/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang năm 2021

152/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang,Triển khai Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang,Thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

9

Kế hoạch 309/KH-UBND thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2021

309/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tỉnh An Giang,Thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả hành chính công,Giải pháp nâng cao hiệu quả hành chính công tỉnh An Giang,Chứng khoán,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

10

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang

24/2021/QD-UBND,Quyết định 24 2021,Tỉnh An Giang,Giá dịch vụ sử dụng phà tỉnh An Giang,Ban hành giá dịch vụ sử dụng phà tỉnh An Giang,Giá dịch vụ sử dụng phà An Giang 2021,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

11

Quyết định 715/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2019

715/QD-UBND,Quyết định 715 2019,Tỉnh An Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 715/QĐ-UBND An Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

12

Quyết định 738/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

738/QD-UBND,Quyết định 738 2021,Tỉnh An Giang,Thực hiện công tác bồi thường nhà nước An Giang,Công tác bồi thường nhà nước tỉnh An Giang 2021,Phối hợp thực hiện bồi thường nhà nước An Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

13

Kế hoạch 37/KH-UBND về tăng trưởng kinh tế năm 2019 tỉnh An Giang

37/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/KH-UBND An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH TĂNG

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

14

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang

11/2021/QD-UBND,Quyết định 11 2021,Tỉnh An Giang,Định mức kinh tế về sản xuất chương trình truyền hình,Sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang,Định mức kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

15

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

16

Kế hoạch 95/KH-UBND triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

95/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Triển khai công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em An Giang,Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang 2021,Kế hoạch Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

17

Quyết định 268/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

268/QD-UBND,Quyết định 268 2021,Tỉnh An Giang,Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang 2021,Giá lúa thu thuế sử dụng đất tỉnh An Giang,Giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

18

Quyết định 236/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành

236/QD-UBND,Quyết định 236 2021,Tỉnh An Giang,Chương trình Thực hành tiết kiệm An Giang,Chương trình Thực hành chống lãng phí tỉnh An Giang,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí An Giang 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

19

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

07/2021/QD-UBND,Quyết định 07 2021,Tỉnh An Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh An Giang,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất An Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

20

Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

179/QD-UBND,Quyết định 179 2021,Tỉnh An Giang,Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang,Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử,Phê duyệt phát triển thương mại điện tử An Giang,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.252.84