Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 60910 văn bản

1

Luật phílệ phí 2015

Luật 97 2015,Quốc hội,Luật phílệ phí 2015,Luật phílệ phí,Luật phí lệ phí,Quy định thu phí lệ phí ,Quản lý sử dụng phí lệ phí,97/2015/QH13,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

2

Lệnh công bố Luật phílệ phí 2015

27/2015/L-CTN,Lệnh 27 2015,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật phílệ phí 2015,Luật phílệ phí,Lệnh công bố Luật phílệ phí 2015,Thuế - Phí - Lệ Phí CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

3

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phílệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Kon Tum,Mức thu miễn giảm thu nộp quản lý Kon Tum,Sử dụng các khoản phílệ phí Kon Tum,Quản lý và sử dụng các khoản phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

4

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về phílệ phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy định phílệ phí Cà Mau,Phílệ phí Cà Mau,Phílệ phí 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

5

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

09/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 09 2020,Bộ Tài chính,Biểu mức thu phí,Biểu mức thu lệ phí,Hàng hải,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/VBHN-BTC Hà Nội,

Ban hành: 05/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

6

Quyết định 4663/QĐ-KBNN năm 2021 về danh mục mã phí, lệ phí do Kho bạc Nhà nước ban hành

4663/QD-KBNN,Quyết định 4663 2021,kho bạc nhà nước,Danh mục mã phí lệ phí,Ban hành danh mục mã phí,Ban hành danh mục mã lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

7

Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

11/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2020,Tỉnh Long An,Mức thu tỷ lệ phần trăm trích để lại từ nguồn thu phí,Mức thu phí lệ phí và tỷ lệ trích để lại Long An,Mức thu phí lệ phí Long An 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

8

Quyết định 82/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về một số loại phílệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

82/2020/QD-UBND,Quyết định 82 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi một số loại phí tỉnh Bình Định,Sửa đổi một số loại lệ phí tỉnh Bình Định,Các loại phílệ phí tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

9

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND về phílệ phí lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Hà Nam,Phílệ phí lĩnh vực tư pháp,Phílệ phí tỉnh Hà Nam,Phílệ phí tư pháp Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

10

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phílệ phí

120/2016/ND-CP,Nghị định 120 2016,Chính phủ,Luật phí lệ phí,Luật phílệ phí,Nghị định hướng dẫn Luật ,Ngân sách Nhà nước,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 120/2016/NĐ-CP

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

11

Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

74/2021/TT-BTC,Thông tư 74 2021,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư phí lệ phí hàng hải,Sửa đổi Thông tư biểu mức thu phí lệ phí hàng hải,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

12

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Hà Nam,Thu phí lệ phí tỉnh Hà Nam,Quy định thu phí lệ phí ,Thu phí lệ phí Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

13

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Phílệ phí do Văn phòng Quốc hội ban hành

37/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 37 2020,Văn phòng quốc hội,Luật Phílệ phí năm 2015,Hợp nhất Luật Phílệ phí,Hợp nhất Luật Phílệ phí 2015,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

14

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về loại phílệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định loại phí tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định loại lệ phí tỉnh Bình Định,Loại phílệ phí tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

15

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

10/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Quy định mức thu một số khoản phí lệ phí,Mức thu một số khoản phí lệ phí tỉnh Bắc Ninh,Mức thu một số khoản phí lệ phí Bắc Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

16

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu các loại phílệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

03/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 03 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Quy định mức thu các loại phílệ phí,Quy định mức thu các loại phílệ phí Đắk Lắk,Phílệ phí Đắk Lắk 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

17

Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

04/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi quy định một số loại phí Bình Định,Sửa đổi quy định một số loại lệ phí Bình Định,Bình Định quy định một số loại phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2020

18

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Nghị quyết về phí lệ phí tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND tỉnh Kon Tum,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

19

Thông tư 90/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

90/2019/TT-BTC,Thông tư 90 2019,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư,Biểu mức thu phí,Phí lệ phí hàng hải ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2019/TT-BTC Hà

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2020

20

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thuộc lĩnh vực phílệ phí

01/2020/QD-UBND,Quyết định 01 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 07

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161