Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THU TUONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46850 công văn

1

Công văn 1250/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

1250/VPCP-KSTT,Công văn 1250 2021,Văn phòng Chính phủ,Triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao,Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao,Nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

2

Công văn 784/UBND-KSTTHC năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do thành phố Hà Nội ban hành

784/UBND-KSTTHC,Công văn 784 2021,Thành phố Hà Nội,Triển khai nhiệm vụ Chính phủ giao thành phố Hà Nội,Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội,Đẩy mạnh triển khai hình thức họp trực tuyến,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

3

Công văn 399/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến cảng Cà Ná do Thủ tướng Chính phủ ban hành

399/TTg-CN,Công văn 399 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu bến cảng Cà Ná,Quy hoạch khu bến cảng Cà Ná,Điều chỉnh quy hoạch khu bến cảng Cà Ná,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

4

Công văn 447/TTg-CN năm 2021 triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

447/TTg-CN,Công văn 447 2021,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị,Dự án Cảng hàng không tỉnh Quảng Trị,Công văn về Dự án Cảng hàng không Quảng Trị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

5

Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/TTg-CN,Công văn 272 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Hợp đồng BT Đài Tiếng nói Việt Nam,Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam,Dự án của Đài Tiếng nói Việt Nam,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

6

Công văn 1676/TTg-NC năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1676/TTg-NC,Công văn 1676 2020,Thủ tướng Chính phủ,Biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người,Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người,Tình hình tội phạm giết người diễn biến phức tạp,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2020

7

Công văn 933/TTg-CN năm 2020 về chạy tàu an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

933/TTg-CN,Công văn 933 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chính sách chạy tàu an sinh xã hội,Chạy tàu an sinh xã hội 2020,Chính sách chạy tàu an sinh xã hội 2020,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

8

Công văn 625/TTg-KGVX về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

625/TTg-KGVX,Công văn 625 2020,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy,Chương trình hành động phòng chống ma túy,Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

9

Công văn 24/TTg-NN năm 2020 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/TTg-NN,Công văn 24 2020,Thủ tướng Chính phủ,Đính chính Quyết định,Ứng dụng công nghệ cao,Sản xuất kinh doanh,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/TTg-NN V/v đính

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

10

Công văn 1094/TTg-CN năm 2019 thực hiện dự án cầu thay thế phà Cát Lái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1094/TTg-CN,Công văn 1094 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện dự án,Đất thực hiện dự án,Phân công thực hiện dự án,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1094/TTg-CN V/v

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

11

Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

258/TTg-TH,Công văn 258 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phân công công việc,Bộ máy lãnh đạo ,Cán bộ lãnh đạo,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 258/TTg-TH v/v bổ sung phân

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

12

Công văn 606/TTg-KGVX triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

606/TTg-KGVX,Công văn 606 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống ma túy,Hành động phòng chống ma túy,Tháng hành động,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/TTg-KGVX V/v

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

13

Công văn 161/LĐCP năm 2019 về giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/LDCP,Công văn 161 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa,Ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra,Giải quyết ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra,Tài nguyên - Môi trường NGUYỄN XUÂN PHÚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- Số: 161/LĐCP

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

14

Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

417/TTg-CN,Công văn 417 2021,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5,Quy hoạch tuyến đường Vành đai 5,Tuyến đường Vành đai 5,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

15

Công văn 457/TTg-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

457/TTg-NN,Công văn 457 2021,Thủ tướng Chính phủ,Miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế,Dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục,Miễn tiền thuê đất Trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục,Bất động sản,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

16

Công văn 449/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

449/TTg-NN,Công văn 449 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Bắc Giang,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

17

Công văn 450/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

450/TTg-NN,Công văn 450 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Hà Nam,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

18

Công văn 423/TTg-CN năm 2021 về Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

423/TTg-CN,Công văn 423 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án nâng cấp Cảng Tiên Sa giai đoạn II,Dự án mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II,Cảng Tiên Sa của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

19

Công văn 422/TTg-CN năm 2021 phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

422/TTg-CN,Công văn 422 2021,Thủ tướng Chính phủ,Khu vực cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Lạng Sơn,Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Lạng Sơn,Khu vực cấm và tạm cấm hoạt động khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

20

Công văn 419/TTg-KTTH năm 2021 dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

419/TTg-KTTH,Công văn 419 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025,Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 2025,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54