Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 184617 văn bản

1

Quyết định 1460/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1460/QD-TTg,Quyết định 1460 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phân công giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng,Phân công công tác giữa Thủ tướng và Phó Thủ tướng,Phân công công tác Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

2

Nghị quyết 26/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 do Quốc hội ban hành

26/2021/QH15,Nghị quyết 26 2021,Quốc hội,Bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 2026,Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm Phó Thủ tướng,Phê chuẩn đề nghị về bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

3

Quyết định 593/QĐ-TTg năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

593/QD-TTg,Quyết định 593 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phân công công tác của Thủ tướng Chính phủ,Phân công công tác Phó Thủ tướng Chính phủ,Phân công công tác của các Phó Thủ tướng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

4

Quyết định 211/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

211/QD-TTg,Quyết định 211 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ,Danh mục bí mật nhà nước của Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

5

Nghị quyết 109/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số: 109/2020/QH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2016-2021 QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

6

Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 1527/QĐ-TTg về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

235/QD-TTg,Quyết định 235 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phân công công tác,Phó Thủ tướng,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 235/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

7

Quyết định 442/QĐ-TTg năm 2020 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

442/QD-TTg,Quyết định 442 2020,Thủ tướng Chính phủ,Thay đổi thành viên,Tổ công tác,Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 442/QĐ-TTg

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

8

Quyết định 2047/QĐ-TTg năm 2021 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2047/QD-TTg,Quyết định 2047 2021,Thủ tướng Chính phủ,Giao dự toán ngân sách nhà nước 2022,Giao dự toán ngân sách nhà nước cho các bộ,Giao dự toán ngân sách nhà nước cho cơ quan ngang bộ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

9

Quyết định 2013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2013/QD-TTg,Quyết định 2013 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2030,Chiến lược Ngoại giao Văn hóa,Phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

10

Công điện 1659/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện

1659/CD-TTg,Công điện 1659 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung ứng phó mưa lũ,Khắc phục hậu quả mưa lũ,Ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

11

Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

35/2021/QD-TTg,Quyết định 35 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bãi bỏ văn bản của Thủ tướng Chính phủ,Bãi bỏ một số văn bản quy phạm của Thủ tướng,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

12

Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1909/QD-TTg,Quyết định 1909 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển văn hóa đến năm 2030,Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa,Chiến lược phát triển văn hóa,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2021

13

Quyết định 1862/QĐ-TTg năm 2021 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1862/QD-TTg,Quyết định 1862 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức Ngày Sách Việt Nam,Tổ chức Ngày Văn hóa đọc Việt Nam,Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

14

Công điện 1420/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ do Thủ tướng Chính phủ điện

1420/CD-TTg,Công điện 1420 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chủ động ứng phó mưa lũ tại Trung bộ,Chủ động ứng phó mưa lũ khu vực Trung bộ,Chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2021

15

Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2021/QD-TTg,Quyết định 32 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hạn mức trả tiền bảo hiểm ,Trả tiền bảo hiểm tiền gửi,Hoạt động bảo hiểm tiền gửi,Tiền tệ - Ngân hàng,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2021

16

Công điện 1323/CĐ-TTg năm 2021 về chủ động ứng phó với bão, mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ điện

1323/CD-TTg,Công điện 1323 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chủ động ứng phó với bão,Chủ động ứng phó với mưa lũ ,Ứng phó với bão mưa lũ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2021

17

Quyết định 1685/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1685/QD-TTg,Quyết định 1685 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Điều lệ Hội Nhà văn,Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam,Phê duyệt Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2021

18

Quyết định 29/2021/QĐ-TTg quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/2021/QD-TTg,Quyết định 29 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy định ưu đãi đầu tư đặc biệt,Ưu đãi đầu tư đặc biệt,Áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2021

19

Quyết định 1618/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1618/QD-TTg,Quyết định 1618 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá,Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá,Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

20

Công điện 1107/CĐ-TTg năm 2021 về sẵn sàng ứng phó với thiên tai do Thủ tướng Chính phủ điện

1107/CD-TTg,Công điện 1107 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sẵn sàng ứng phó với thiên tai,Ứng phó với thiên tai,Chủ động ứng phó thiên tai,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77