Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUC TO TUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 84544 văn bản

1

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH về phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 06 2018,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tố tụng hình sự,Thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự,Thủ tục tố tụng hình sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2018

2

Kế hoạch 102/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến Thông tư liên tịch 03/2018, Quy trình tạm thời 264/2020 về ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; Giải quyết các vụ án xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp; Sơ kết Thông tư liên tịch 06/2018 về phối hợp thực hiện thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi do Viện kiểm sát

102/KH-VKSTC,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi,Thực hiện thủ tục tố tụng người dưới 18 tuổi,Phối hợp thực hiện thủ tục tố tụng người dưới 18 tuổi,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

3

Luật tố tụng hành chính 2015

Luật 93 2015,Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Luật tố tụng hành chính 2015,Tố tụng hành chính ,Luật tố tụng hành chính mới,93/2015/QH13,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

4

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Luật 92 2015,Quốc hội,Luật tố tụng dân sự mới nhất,Bộ luật tố tụng dân sự 2015,Bộ luật Tố tụng dân sự,Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi,92/2015/QH13,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

5

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Luật 101 2015,Quốc hội,Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự,Bộ luật tố tụng hình sự 2015,Bộ luật tố tụng hình sự,Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi,Sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự,Luật tố tụng hình sự,101/2015/QH13,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

6

Lệnh công bố Luật tố tụng hành chính 2015

23/2015/L-CTN,Lệnh 23 2015,Chủ tịch nước,Luật tố tụng hành chính ,Luật tố tụng hành chính 2015,Thi hành Luật tố tụng hành chính ,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/L-CTN

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

7

Luật tố tụng hành chính 2010

Luật 64 2010,Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,64/2010/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Luật số: 64/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 LUẬT

Ban hành: 24/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

8

Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài

01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thông tư liên tịch 01 2019,Bộ Ngoại giao,Tòa án nhân dân tối cao,Quy định phối hợp hoạt động ,Thủ tục tố tụng dân sự,Tố tụng hành chính ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

9

Kế hoạch 444/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và Bộ luật tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

444/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 444/KH-UBND Quảng Bình, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 05/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

10

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

08/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 08 2020,Văn phòng quốc hội,Hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự,Hợp nhất quy định về Tố tụng dân sự,Nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/07/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

11

Lệnh công bố Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

21/2015/L-CTN,Lệnh 21 2015,Chủ tịch nước,Bộ luật Tố tụng dân sự,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Bộ luật tố tụng dân sự 2015,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

12

Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015

22/2015/L-CTN,Lệnh 22 2015,Chủ tịch nước,Bộ luật tố tụng dân sự 2015,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2015/L-CTN

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

13

Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Luật tố tụng hành chính 2015

24/2015/L-CTN,Lệnh 24 2015,Chủ tịch nước,Luật tố tụng hành chính ,Luật tố tụng hành chính 2015,Thi hành Luật tố tụng hành chính ,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2015/L-CTN

Ban hành: 08/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

14

Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

Luật 65 2011,Quốc hội,Luật tố tụng dân sự sửa đổi ,65/2011/QH12,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 65/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

15

Quyết định 1813/QĐ-ĐKVN năm 2020 về quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa Cục Đăng kiểm Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1813/QĐ-ĐKVN Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỤC

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

16

Lệnh công bố Luật Tố tụng hành chính 2010

22/2010/L-CTN,Lệnh 22 2010,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật Tố tụng hành chính,Thủ tục Tố tụng CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2010/L-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 12

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

17

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự do Văn phòng Quốc hội ban hành

20/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 20 2019,Văn phòng quốc hội,Văn bản hợp nhất Luật,Bộ luật Tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

18

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tố tụng hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành

30/VBHN-VPQH,Văn bản hợp nhất 30 2019,Văn phòng quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Cơ quan tiến hành tố tụng,Giải quyết khiếu nại,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng VĂN PHÒNG QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2020

19

Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Luật tố tụng hành chính 2015,Thi hành Luật tố tụng hành chính ,Tố tụng hành chính ,Hướng dẫn Luật tố tụng hành chính ,Bộ luật tố tụng dân sự 2015,Hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự,Thủ tục tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

20

Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp vấn đề ,Tố tụng hình sự,Luật Tố tụng dân sự,Luật Dân sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182